Tanuláshoz szükséges részképességek és alapfunkciók vizsgálata:

Mozgás, finommotorika, vizuomotoros koordináció, szociális érettség, kognitív képességek, orientációs képesség, figyelem, emlékezet, észlelés, gondolkodás…stb. vizsgálata.

 

Gyógypedagógiai fejlesztés:

A gyógypedagógiai fejlesztés segíti a megkésett képességterületek fejlődését, a képességstruktúra optimalizálását, s ezáltal a tanulási képességek minél jobb kibontakozását:

 

 • nagymozgás, finommotorika, grafomotorika
 • vizuomotoros koordináció
 • testséma
 • érzékelés, észlelés: vizuális, auditív, téri
 • gondolkodási funkciók
 • emlékezet
 • figyelem
 • beszéd, beszédészlelés, beszédértés, kommunikáció
 • szociális-érzelmi területek
 • tanulási képesség
 • írás, olvasás, számolási képesség