Komplex képességfejlesztés / Komplex Iskolaelőkészítő fejlesztés

(Komplex tanulásfejlesztés, Tükörtábla terápia, Komplex mozgásterápia, Neurofeedback tréning, Brain Gym Agytorna…stb.)

A komplex fejlesztés segíti a megkésett képességterületek fejlődését, a képességstruktúra optimalizálását, s ezáltal a tanulási képességek minél jobb kibontakozását:

Fejlesztési területek:

 • nagymozgás, finommotorika, grafomotorika
 • vizuomotoros koordináció
 • testséma
 • érzékelés, észlelés: vizuális, auditív, téri
 • gondolkodási funkciók
 • emlékezet
 • figyelem
 • beszéd, beszédészlelés, beszédértés, kommunikáció
 • szociális-érzelmi területek
 • tanulási képesség
 • írás, olvasás, számolási képesség

Ha időben -óvodáskorban, kisiskoláskorban- elkezdjük a szükséges fejlesztést, jó eséllyel elkerülhetőek, megelőzhetőek, korrigálhatóak az esetleges iskolai kudarcok.

A fejlesztés személyreszabott formában történik, különböző módszerek kombinálásával:

Neurofeedback:

A neurofeedback tréning támogatja az idegrendszeri érési folyamatokat, ezáltal segít, az iskolai élethez való alkalmazkodás magalapozásában, zökkenőmentes iskolakezdésben.

Tükörtábla terápia

Tükörtábla – vizsgálat, terápia

A tükörtábla módszer a lateralizációs fejlődés elmaradása esetén alkalmazott grafomotoros és neuropedagógiai vizsgáló és fejlesztő eljárás.

Milyen problémák esetén javasolt?

 • Diszgráfiás tünethangsúlyú diszlexia
 • Gyenge vizuomotoros koordináció
 • Keresztezett szem-kéz dominancia
 • Olvasászavar, írászavar prevenció, redukáció

Komplex mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására

Egyre nő a tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek száma, melynek nagyon sokféle oka lehet, de elmondható, hogy az esetek hátterének 65-70%-ban az idegrendszer alulszervezettsége áll. Carl Henry Delacato kidolgozott egy mozgásterápián alapuló módszert, melyet Kulcsár Mihályné neuropedagógus továbbfejlesztett és megalkotott egy rávezető és egy nehezített mozgássort a monotónia elkerülésére, és amellyel az idegrendszeri hátrányt le lehet dolgozni. A hátrányok ledolgozásához speciális és személyre szabott támogatás szükséges.
A mozgásterápia segítségével viszonylag rövid idő alatt teljesítménynövekedést lehet elérni a napi folyamatos gyakorlás mellett. Ezek a mozgások a fejlődés során képesek serkenteni az agy, az idegrendszer érését, így tudatos és folyamatos gyakorlásuk révén a hiányosságok csökkenhetnek, mely a gyermekek fejlődéséhez hozzájárul, így az iskolai teljesítmény javulhat, a gyermekek mozgása összerendezettebbé válik, ügyesebb lesz, ezáltal megnövekszik az önbizalma is.

Legfőbb alkalmazási területei

 • Tanulási nehézségek problémakörébe tartozó területek:

– Olvasási nehézségek esetén (Dyslexia)

– Írással kapcsolatos nehézségek (Dysgraphia)

– Matematikai nehézségek (Dyscalculia)

 • Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás
 • Figyelem és koncentráció zavarai
 • Lemaradt mozgásfejlődés
 • Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás
 • Ügyetlen finommotorika
 • Bizonytalan kézdominancia
 • Megkésett beszédfejlődés, súlyos beszédhibák
 • Beilleszkedési nehézségek

Átlagosan 5 éves kortól ajánlható, és akár felnőttkorban is lehetséges az ezen irányú fejlesztés.

Fejlesztő játékok poharakkal

Műanyag poharakkal (Sport Poha-rak, Flying Cups, Speed Stacks) többféle területet tudunk fejleszteni; finommotorikát, gondolkodást, figyelmet, időbeli és térbeli tájékozódást (jobb-bal irányok tudatosítását), továbbá gyakorolhatjuk a testrészek neveit és a keresztező mozgást is.

3 labdás kaszkáddobás (zsonglőr) technika

A zsonglőrködés remek képességfejlesztő eljárás, javítja a koncentrációt, segít a figyelem fenntartásában, fejleszti a koncentrációt és az egyensúlyt, növeli az önbizalmat, kitartást, önfegyelmet.

Brain Gym – Agytorna

Tapasztalat szerint a „problémás” gyerekek 80 %-a a tanuláshoz csak az egyik agyféltekéjüket használják. A Brain Gym agytorna gyakorlatok segítségével össze tudjuk hangolni a 2 agyfélteke működését. Mindez segíti és könnyíti a tanulást, növeli a tanulási motivációt, önbizalmat, érdeklődést. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt ajánlott.