Új szolgáltatás!

„Legyen öröm a tanulás!”

A Komplex mozgásterápia, Kulcsár Mihályné neuropedagógus nevéhez köthető, Delacato módszerén alapuló, neuropedagógiai fejlesztő eljárás, mely nagyon jól használható az iskolások tanulási és magatartási zavarainak korrekciójára, illetve óvodásoknál prevencióra.

A mozgásfejlődés szoros kapcsolatban áll az idegrendszer fejlődésével, ha a mozgásfejlődésben valami nem megfelelően történik ez megmutatkozik az idegrendszer működésében is. Ez több területen is okozhat elégtelen működést, tanulási problémákat, magatartási, figyelmi nehézséget.

A Komplex mozgásterápia során a mozgás az egyik legfontosabb eszköz, mellyel megfelelő ingereket biztosítunk az idegrendszer fejlődéséhez. Ezek a mozgások képesek serkenteni az agy, az idegrendszer érését, a gyermek újraélheti a mozgásfejlődés szakaszait, kijavítva a hibás működéseket. Az érésben elmaradt területek lehetőséget kapnak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására. Ily módon az idegrendszer újraszerveződik, jobbá válik.

A mozgásterápia segítségével viszonylag rövid idő alatt teljesítménynövekedést lehet elérni, a folyamatos gyakorlás révén a hiányosságok csökkennek, mindez hozzájárul a gyermekek fejlődéséhez, így az iskolai teljesítményük javul, a mozgásuk összerendezettebbé válik, nő az önbizalmuk is…stb.

Legfőbb alkalmazási területei

 • Tanulási nehézség, -zavar:
  • Olvasási nehézségek esetén (Diszlexia)
  • Írással kapcsolatos nehézségek (Diszgráfia)
  • Írással kapcsolatos nehézségek (Diszgráfia)
  • Matematikai nehézségek (Diszkalkulia)
 • Észlelés zavara: látás, hallás, mozgás, tapintás
 • Figyelem és koncentráció zavarai
 • Lemaradt mozgásfejlődés
 • Térérzékelés zavara, nehéz tájékozódás
 • Ügyetlen finommotorika
 • Bizonytalan kézdominancia
 • Megkésett beszédfejlődés, súlyos beszédhibák
 • Beilleszkedési nehézségek
 • Enyhe fokú értelmi fogyatékossággal élő gyermekeknek
 • ADHD

Kiknek ajánlott?

Átlagosan 4-5 éves kortól ajánlható, és felnőttkorban is lehetséges az ezen irányú fejlesztés.

Hogyan működik?

Minden fontos területre kiterjedő, összetett vizsgálattal, részletes anamnézissel kezdődik a felmérés, mely az idegrendszer rendezetlenségét hívatott elsősorban megvizsgálni.

A komplex mozgásterápiás vizsgálatot követően speciálisan a gyermekre szabott fejlesztési tervet állítunk össze, melyet a szülőnek és a gyermeknek betanítunk.

Ezeket a gyakorlatokat heti 4-5 alkalommal otthon kell gyakorolni. Kb. 3-5 hetente egy rövid kontroll vizsgálatot követően, új feladatsor betanítására kerül sor.

A fejlesztő feladatok egymásra épülnek, az egyszerűbbtől a bonyolultabb felé haladnak, Mindezzel az érésben elmaradt területek lehetőséget kapnak a deficitek ledolgozására, a hiányok pótlására.

További információ, jelentkezés telefonon vagy személyesen:

06305416112