Újdonság!

SCP az angol Slow Cortical Potential (lassú kortikális potenciál) kezdőbetűiből összeálló rövidítés, amely egyfelől az EEG jel egyik jellegzetességére utal, másfelől pedig egy neurofeedback megközelítést és módszert is jelöl.

Jelenleg az ADHD és ADD neurofeedbackes kezelésének területén az SCP tréninget tartják az egyik leghatásosabb és legígéretesebb eljárásnak. Emellett az SCP tréning ígéretesnek bizonyulhat bizonyos fejlődési rendellenességek esetén. Továbbá az SCP tréning hatásos kezelési eljárásnak bizonyul epilepszia esetén is.

Mi az SCP?

SCP (Slow Cortical Potentials) Lassú kortikális potenciál elnevezés alatt olyan EEG-n mérhető jeleket értünk, melyek hullámmozgása rendkívül lassú, kevesebb, mint 0,1 Hertz.

EEG jelként az SCP  egy lassú eseményhez kötött egyenáramú eltolódást jelent (DC potential shift), amely az agykéreg elektromos aktivitásának megváltozását jelöli, és amely néhány század millisecundumtól kezdve néhány másodpercig is eltarthat.

Ezek az EEG jelek tehát nem is az agy aktuális izgalmi szintjét mutatják, hanem sokkal inkább az alapvető izgalom egyik aspektusát: az egyes ingerekre való reagálás hajlandóságát mutatják.

Az SCP neurofeedback egy olyan kondicionáláson alapuló EEG biofeedback eljárást jelent, amely során ezeket a DC potenciál változásokat a klinikai kórképtől függően negatív, vagy pozitív irányba próbáljuk eltolni tréningezés által. Ezek a potenciál eltolódások ugyanis létrejöhetnek külső behatások eredményeként, de megtanulható ezek akaratlagos szabályozása is.

Számos tanulmány vizsgálta, hogy ezen potenciál változások hatással vannak az agy egyéb információ feldolgozó folyamataira. A negatív irányú eltolódások feltételezhetően az érintett idegsejt hálózatok ingerlékenységi küszöbének egy alacsonyabb szintjére történő beállítódását jelölik. Ezek az eltolódások egyfajta viselkedéses és mentális készenléti állapot során mennek végbe, és a reakcióidő csökkenésével járnak együtt. A pozitív irányú eltolódások pedig az érintett idegsejt hálózatok ingerlékenységi küszöbének egy magasabb szintjére történő beállítódását jelölik, ami a reakcióidő csökkenésével jár együtt.

Amennyiben az SCP negatív irányú eltolódása következik be, azt CNV (Contingent Negative Variation)-nek, vagyis esetleges negatív irányú eltérésnek nevezik, amely a készenléti figyelmi és viselkedési állapottal van összefüggésben, és amely a prefrontális kéreg thalamo-kortikális-striatális idegsejthálózatai működésének a függvénye. A kezelések következtében a CNV növekedése az ADHD-s tünetek csökkenésével jár együtt.

Forrás: neurosol.hu

A lassú kortikális potenciálok [SCP-k] tehát nagyon lassú elektromos eltolódások az agyi aktivitásban. Időszakosan változnak az elektromosan negatívtól a pozitívra, és jelentős szerepet játszanak a figyelem és a viselkedés szabályozásában is.

Az SCP tulajdonképpen visszatükrözi az ideghálózatoknak az aktivitását

SCP tréningek menete:

Az SCP tréning során a kliens azt gyakorolja, hogyan emelje fel, illetve csökkentse le agyának izgalmi szintjét kellő mértékben.

A tréningek során a kliens egy monitor előtt ül, melyen valamilyen animációs visszacsatolást kap. Az animációt az agyi jeleinek erejével tudja mozgatni, az instrukciónak megfelelően, felfelé vagy lefelé Azaz mindezt úgy tudja elérni, ha az adott instrukciónak megfelelő idegi tevékenységet fokozza (negativizálás v. pozitivizálás).

SCP alkalmazási területei:

  • figyelem és koncentrációs zavarok
  • csúcsteljesítmény tréning
  • roham betegségek

Jelenleg az ADHD és ADD neurofeedbackes kezelésének területén az SCP tréninget tartják az egyik leghatásosabb és legígéretesebb eljárásnak.Emellett az SCP tréning ígéretesnek bizonyulhat bizonyos fejlődési rendellenességek esetén. Az SCP tréning hatásos kezelési eljárásnak bizonyul epilepszia esetén is.

 

Érdekes olvasnivaló az SCP-ről:

Az agyi aktivitás sikeres önszabályozása SCP-vel, az ADHD tünetek csökkenését eredményezi.

A tanulmány alátámasztja az SCP neurofeedback hatékonyságát ADHD-s gyerekek esetében.

Az SCP Neurofeedback ígéretes hatásokat mutat a viselkedésre, a kognitív és az elektrofiziológiai szabályozásra egyaránt.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2017.00135/full