Sólyom Judit vagyok, klinikai és mentálhigiéniai gyermek-és ifjúsági szakpszichológus, gyógypedagógus, köznevelési szakértő, biofeedback- és neurofeedback terapeuta, BrainRx tréner.

Az első diplomámat a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán szereztem gyógypedagógusként, majd a Debreceni Egyetem pszichológia szakán folytattam tanulmányaimat, ezt követően pedig a Debreceni Egyetem Orvos Továbbképző Centrum keretei között, ahol klinikai szakpszichológiából szakvizsgáztam.

Dolgoztam nevelési tanácsadóban, pedagógiai szakszolgálatnál, gyermekvédelemben, és szociális területen egyaránt, illetve köznevelési szakértőként az Oktatási Hivatal megbízásából, valamint pályázatok írása, szakmai vezetése terén, illetve gyakorlatvezetőként, mentorként is rendelkezem szakmai tapasztalatokkal. Jelenleg a magánrendelésem keretei között igyekszem segíteni a hozzám fordulóknak.

A munkámat hivatásomnak tekintem,  mert úgy érzem, hogy   ezen a területen bontakoztathatom ki a legjobban azon  képességeimet, melyek  mások hasznára válnak, ez az a terület, ahol a legjobban megvalósíthatom önmagamat és amivel igazán átlényegülten tudok foglalkozni.

Szakmai szemléletemet a folyamatos fejlődési lehetőségekben való hit, pozitív pedagógia, valamint a test-lélek elválaszthatatlan egységének holisztikus szemlélete határozza meg, valamint az, hogy úgy gondolom, hogy „mindenki jó valamiben” és ennek a megtalálása, kibontakoztatása képezi nagyrészt a testi-lelki egészség, jólét, kiegyensúlyozott élet alapját.

Az alapvégzettségem megszerzése közben, és azt követően is többféle továbbképzésen, konferencián vettem, veszek részt,  hogy elméleti-, módszerbeli tudásomat gazdagítsam, megújítsam, minél több diagnosztikai és terápiás módszer jelenjen meg a munkámban. Folyamatosan igyekszem ötvözni az eddig megszerzett szakmai tapasztalatokat, ismereteket. Úgy gondolom, mindez így holisztikusabb, komplexebb rálátást tesz lehetővé a szakmai kérdésekre, azok megválaszolására és magasabb színvonalú személyiség, képesség, tanulásfejlesztő munkát eredményez számomra és ily módon  személyre szabott, integrált, komplex, egyéni igényekhez, speciális szükségletekhez legoptimálisabban illeszkedő képesség-, személyiségfejlesztő módszereket igyekszem biztosítani a hozzám fordulóknak.

A végzettségeim szerinti pedagógiai-, gyógypedagógiai, pszichológiai, fejlesztő -, (neuro)terápiás módszerekkel és high-tech eszközökkel (pl. Biofeedback, Neurofeedback, VR – Virtuális Realitás neurofeedback,  teljes 3D-ben,  CogniPlus, Rehacom Kognitív tréning…stb.) végzem diagnosztikai, fejlesztő és terápiás munkámat, holisztikus, komplex formában.

Biofeedback módszerekkel ( neurofeedback, HRV, HEG, EMG, légzés, bőrellenállás..) 12. éve dolgozom, a különféle pszichoterápiák mellett vagy azokat kiegészítendő. A neurofeedback (EEG Biofeedback) különböző módszereit egyaránt használom, külön-külön és kombinált formában is: Amplitúdóténing, ILF (Infra Low Frequency), Alfa-theta tréning, Synchrony tréning. Legutóbb az ILF -neurofeedback-módszert sajátítottam el, mely az agy működési zavarainak és egyes pszichés zavaroknak legmodernebb és leghatékonyabb kezelési formája, a technológia és a neurológia legújabb vívmánya.

A fenti módszerek megismerése, magtanulása új lehetőségeket nyitott meg számomra a fejlesztések, terápiák terén.A módszerek iránti lelkesedésem, hitem az első pillanattól kezdve töretlen. Lenyűgöz az agy fejlődőképessége, fejlődési lehetőségei, és rendkívül motiváló hatású számomra is a bio-, neurofeedback módszereinek is a sokrétű  fejlődési lehetőségei,  hatékonysága.

A biofeedback és neurofeedback alapú tréningek során a világ vezető készülékgyártóinak – Bee Medic és a MindMedia – a csúcskategóriát képviselő bio- és neurofeedback eszközeit és szoftvereit valamint a  Hasomed GMbh RehaCom kognitív képesség-fejlesztő szoftverét használom elsősorban. A legmodernebb  biofeedback és neurofeedback alapokon működő, high-tech fejlesztő eszközökkel történő kognitív és mentális fejlesztő eljárások és hagyományos pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógia módszerekkel történő fejlesztések kombinálásával a legkomplexebb problémák is kezelhetővé válnak, személyre szabott fejlesztés formájában.

Arra törekszem folyamatosan, hogy a pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai és neuroterápiás módszereimmel hozzásegítsem a hozzám fordulókat a testi-lelki-mentális fittség eléréséhez.

Az eddigi szakmai pályafutásom mögöttem álló több mint 2 évtizedére  jó érzéssel gondolok vissza. Úgy érzem, hogy ez alatt az idő alatt elvégzett komplex munkám során sok gyermeknek, fiatalnak, szülőnek, családnak, pedagógusnak tudtam közvetlenül és közvetve segíteni a munkám során. Erre törekszem továbbra is. Minden cselekedetemet az vezérli, hogy jót és jól tegyek, a legjobb tudásom szerint.

Tanulmányok:

 • Gyógypedagógiai tanár (oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szak) (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1995-1999.)
 • Okleveles pszichológus (Debreceni Egyetem, 2001-2005.)
 • Klinikai – és mentalhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus (DEOEC, 2005-2009.)
 • Biofeedback, Neurofeedback tréner (Relaxáció és EEG visszacsatolás specializáció) (Magyar Relaxáció – és Szimbólum terápiás Egyesület, 2010)
 • Tehetségfejlesztés képzés (Géniusz Képzések, 2010-2011)
 • Integratív hipnoterápia képzés (200 óra tanfolyam, szupervízió) (Integratív Pszichoterápiás Egyesület, 2013-2014)
 • Integratív gyermek terápia képzés (300 óra tanfolyam, 100 óra szupervízió) (Integratív Pszichoterápiás Egyesület, 2013-2014)
 • Kognitív-, és viselkedésterápiás képzés (Vadaskert Alapítvány,2014-2015)
 • Köznevelési Szakértő Képzés (Pedagógusminősítés, Tanfelügyelet) (Oktatási Hivatal,2015.)
 • Tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése a NILD Tanulási Terápia technikával (NILD Hungary,2016).
 • NILD technikák adaptációja az óvodában (NILD Hungary,2016)
 • Optimális teljesítmény elérése / Önmaguk tudatos fejlesztése. Neurosol. (BrainExpert Hungary Kft,2016)
 • Clinical CourseIn Neurofeedback/EEG Biofeedback (BrainExpert Hungary,2016)
 • CogniPlus kognitív képességfejlesztő rendszer módszertani képzés (At Work Tanácsadó és Szolgáltató Kft., 2017. )
 • Freqvency Band és Z-Score Tréning” neurofeedback képzés. (Brain Expert Hungary Kft , 2017)
 • Optimális teljesítmény elérése című program 2. számú ” Optimális teljesítmény elérésének sajátos (egyéni és csoportos) módszerei. (Brain Expert Hungary Kft ,2017.)
 • ILF Neurofeedback Haladó Neurofeedback továbbképzés (Brain Expert Hungary , 2018.)
 • Objektív stresszmérés és stresszmenedzsment: Biofeedback (Neurosol. 2018.)
 • Mozgásterápia a tanulási zavarok megelőzésére és oldására (LOGO-PED KM BT. 2019)
 • SCP (Slow Cortical Potential) Neurofeedback képzés (Brain Expert Hungary , 2019.)
 • Kiégés megelőzés a pozitív pszichológia módszerével (Semmelweis Egyetem Szak- és Továbbképző Központ, 2019)
 • Gyermekkori kényszerbetegség kezelése kognitív és viselkedésterápiás program keretében (Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, 2019)
 • Pataki-Kolláth- féle hallásébresztés (Egészségpillér Szolgáltató Nonprofit Kft., 2019)
 • BrainRx International Training (BrainRx Inc., 2020)

Egyéb tanfolyamok, képzések:

 • 2001: Bevezetés az Augmentatív Kommunikációba alaptanfolyam (Bliss Alapítvány)
 • 2006-2007: 250 órás családterápiás képzés (Magyar családterápiás Egyesület,2006-2007.)
 • 2008: A serdülő és a felnőttkori dadogás terápiája. Elmélet és gyakorlat (20 óra)
 • 2010: Autogén tréning alapképzésre épülő EEG-Biofeedback posztgraduális továbbképző tanfolyam – Relaxáció és EEG – neurofeedback visszacsatolás specializáció (45 óra)
 • 2010-2011: Géniusz –Tehetséggondozás-Képzések (150 óra):
  • Nevelési Tanácsadó szerepe a tehetséggondozásban (R32_1) (10óra)
  • Kreativitás és tehetséggondozás (R30_6)(10 óra)
  • A tehetség személyiségjellemzői (R49_5) (10 óra)
  • Gazdagító programok a tehetséggondozásban (R36_14) (10óra)
  • Alulteljesítő tehetségek (R38_7) (10 óra)
  • A tehetségazonosítás pszichológiai alapjai (R46_4) (10óra)
  • Tanulás tanítása (R8_10) (20 óra)
  • Tehetségvizsgálat az attitűdök és az érdeklődés alapján, a kognitív profil teszt használata (R065) (10 óra)
  • Tehetség és személyiségfejlesztés” (R002) (30 órás)
  • Látható hangok program alkalmazása a 3-8 éves gyermekek kommunikáció fejlesztéséhez (H530_005) ­(30 óra)
 • 2012. Pszichiátriai Vándorgyűlés, Debrecen
 • 2012: WISC-IV. Wechsler Gyermek Intelligenciateszt –Negyedik Kiadáshoz kötődő tesztfelhasználói tanfolyam (30 óra)
 • 2012: ADHD egy életen át – Élet ADHD-val  tanfolyam
 • 2013: EMDR- Bevezetés a pszichotraumatológiába alapképzés
 • 2013. Integratív Pszichoterápiás Egyesület 20. jubileumi konferencia és az Intergatív Gyermekpszichoterápiás képzés  10.  jubileumi akkreditált  konferencia.
 • 2014. „Klinikai szakpszichológia és pszichoterápia” című kötelezö 50 pontos szinten tartó tanfolyam
 • 2014. ADHDKonferencia. Bp. ADHD Alapítvány.
 • 2014. Magyar Evészavar Kongresszus
 • 2014. „Óvodás és kisiskoláskorú gyermekek kortárs közösségben tapasztalható magatartásproblémáinak hatékony megoldási stratégiái” című továbbképzés. Vadaskert Alapítvány
 • 2014. „Hiperaktivitás-figyelemzavar viselkedésterápiája” című továbbképzés. Vadaskert Alapítvány
 • 2014. „Tanulástechnika” című továbbképzés. Vadaskert Alapítvány
 • 2014. „A társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák gyermekek számára. A COOL-élés törvényei.” című továbbképzés. Vadaskert Alapítvány.
 • 2015. „Gyermekkori depresszió és szorongás kognitív-viselkedésterápiája” képzés. Vadaskert Alapítvány.
 • 2015. „Szorongós csoport vezetése kognitív-viselkedésterápiás program keretében-módszertan és elmélet.” Vadaskert Alapítvány
 • 2016. Tanulási problémákkal küzdő tanulók fejlesztése a NILD Tanulási Terápia technikával.
 • 2016. NILD technikák adaptációja az óvodában
 • 2016. „A molekulától a lélekig -fejlődés a pszichiátriában”-MPT IX.Nemzeti Kongresszusa
 • 2018. Pszichiátria CME 2018. Kötelező szintentartó képzés. DE ÁOK. 2018. szeptember
 • 2020. Informatikai képzés 60 órás (GINOP-6.1.2.-15-2015-00001), ECDL vizsga
 • 2020. A migrén pathomechanizmusától a terápiáig. Szakmai Továbbképző
 • 2020. Hogyan segít a tudatos jelenlét a segítő foglalkozásúaknak? Stresszkezelés, megküzdés, kiégés-prevenció. Szakmai Továbbképző
 • 2020. Emlékezetzavarok felismerése és kezelése a háziorvosi praxisban. Szakmai Továbbképző
 • 2020. „A stressz a 21. század pestise” Szakmai Továbbképző
 • 2021. „A gyógyulás pszichológiája – megküzdési stratégiák nehéz élethelyzetekben” Szakmai Továbbképző
 • 2021. „A szorongás-szorongás okozta megbetegedések és terápiájuk” Szakmai Továbbképző
 • 2022. „A test lelke – a lélek teste: testi és lelki folyamataink összefüggése a 21. században” Szakmai Továbbképző
 • 2022. „Időskori pszichiátriai tünetcsoportok a mindennapi orvosi gyakorlatban és az alapellátásban” Szakmai Továbbképző

Szakmai tapasztalat:

 • 1996 – 1997.: MTA Pszichológiai Intézet, pszichológus assztisztens
 • 1997 – 2003.:Nagytemplomi Református Egyházközség Immanuel Otthona, gyógypedagógus
 • Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye és jogelődjei:
  • 2003-2008: Városi Nevelési Tanácsadó, gyógypedagógus, pszichológus
  • 2008-2011: Városi Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus, pszichológus
  • 2011-2013: Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógus, pszichológus
  • 2013 – 2014 : Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Debreceni Tagintézménye
 • 2014-2022: Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézménye, gyógypedagógus, pszichológus
 • 2015-2022: Oktatási Hivatal, köznevelési szakértő (pedagógusminősítés, tanfelügyelet)
 • 2018- : Focus Fejlesztő Neurofeedback-Biofeedback Központ

Egyéb szakmai tapasztalat:

 • 2012 – 2014:Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (félállás)
 • 2010 – 2012: Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat – Nevelőszülői      Hálózat –   Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési Tanácsadó (másodállás)
 • 2002-2014 Rehabilitációra, Integrációra, Gondozásra szorulók Otthona -R.I.G.O. –Alapítvány létrehozása, működtetését (önkéntes)
 • 1998-2001: Hajdú- Bihar megyei Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Közpon tutazó gyógypedagógusként (másodállás)

Továbbá:

 • Oktatói, gyakorlatvezetői, mentori tevékenység
 • 1999: tereptanár (HBO-V hollandiai főiskolai hallgató, gyógypedagógiai képzés)
 • 1999-2003: gyakorlatvezető (DE Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskola, szociálpedagógus képzés)
 • 2009: oktató (Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányú továbbképzés)
 • 2012: tereptanár (DEOEC, egészségpszichológia képzés)
 • 2013: gyakorlatvezető (ELTE BGGYPTF, gyógypedagógus képzés)
 • 2013: mentori tevékenység (Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Szakszolgálat)

Pályázatok írása, koordinálása, projektben való részvétel:

 • TÁMOP – 3.4.4/B-08/1 – 2009- 0101 számú „Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása – Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program keretében működő  Kincsestár – Debreceni Tehetséghálózat” című  projektben  szakmai vezetőként vettem részt. (2010-2011)
 • NTP – OKA – XXI. kódszámú „ Közoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek támogatása” című pályázat során pályázat író és szakmai  megvalósító voltam e tehetségfejlesztő kolléganőmmel együtt. A komplex tehetségműhely (30 órás)  célja a tehetséges tanulók komplex személyiségfejlesztése és a hatékony tanulási technikák kialakítása, fejlesztése volt (2011)
 • TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 „Tehetséghidak Program” című kiemelt Projekt Személyiségfejlesztő Programjának keretei között 4 fő 15-16 éves kiemelkedően tehetséges  fiatal egyéni fejlesztését láttam el, Prof. Dr. Bagdy Emőke szakmai vezetésével,  március-június során.
 • EFOP-3.2.1-15-2016-00001 „Tehetségek Magyarországa”, Nemzeti Tehetségalap pályázatok keretei között feladatom a tehetséges tanulók, fiatalok pszichológiai jellegű tehetségfejlesztése (tehetségazonosítás, tehetségtanácsadás, konzultáció, pályaorientáció, egyéni, csoportos személyiségfejlesztés..stb.)
 • EFOP-3.2.1-15-2016-00001 ” Tehetségek Magyarországa Program” keretén belül végzett tehetségtanácsadás (2019)

Publikációk:

 • A „KINCSESTÁR – Debreceni Tehetséghálózat (TÁMOP 3.4.4/B-08/1-2009-0101) projekt – tehetségsegítő hálózatépítő programjának ismertetése az eredmények tükrében, további elképzelések” címmel szakmai beszámolót készítettem, mely  az Eredmények és távlatok,  a Városi  Pedagógiai Szakszolgálat szerepe a Tehetséggondozásban című  – könyv formájában megjelent – záró tanulmányban olvasható.
 • A család szerepe a tehetség felismerésében, gondozásában, támogatásában” címmel szakmai ismeretterjesztő cikket írtam, mely  az Eredmények és távlatok,  a Városi  Pedagógiai Szakszolgálat szerepe a Tehetséggondozásban című  – könyv formájában megjelent – záró tanulmányban olvasható.

Milyen problémákkal fordulhatnak hozzám?:

 • életvezetési problémák
 • önértékelési problémák
 • szorongásos problémák, pánik, fóbia, kényszer
 • vizsgadrukk, lámpaláz
 • hangulatzavar, depresszió
 • stressz kezelési nehézségek
 • poszttraumás stressz szindróma (PTSD)
 • tanulási nehézségek, tanulási zavar
 • teljesítmény zavarok, alulteljesítés
 • képesség-, részképesség probléma
 • hiperaktivitás (ADHD)
 • figyelemzavar (ADD)
 • beilleszkedési nehézség, magatartási problémák
 • neurotikus funkciózavar (éjszakai bepisilés, körömrágás, tic, éjszakai felriadás….)
 • fejlődési rendellenességek (autizmus, megkésett fejlődés…stb)
 • epilepszia
 • agyi traumát követő (kognitív) rehabilitáció (afázia, emlékezet zavar….stb.),
 • addikció, káros szenvedélyek
 • alvászavar
 • evészavar (anorexia, bulimia, elhízás)
 • fejfájás, migrén
 • krónikus fájdalom
 • stressz betegségek: pl. stressz eredetű szív, emésztési, légzőszervi , bőr problémák, pszicho-neurológiai betegségek…stb
 • stresszre romló pszichoszomatikus tünetek: pszichoszomatikus problémák:pl.
  • kardiovaszkuláris betegségek: magas vérnyomás, szívtáji fájdalom
  • gyomor-, bélrendszer: colitis ulcerosa, IBS (irritabilis bélszndróma), gyomor-, nyombélfekély, reflux
  • táplálkozási zavarok: anorexia, bulimia
  • légzőrendszeri betegségek: köhögés, asthma bronchiale
  • fejfájás: tenziós fejfájás, migrén
  • fájdalom tünetek:hasi fájdalom, hátfájás, izomfájdalom, ízületi fájdalom, végtagfájdalom, mellkasi fájdalom
  • emésztéssel kapcsolatos panasz: hányinger, hányás, hasmenés, étellel kapcsolatos inolerancia
  • érzékeléssel kapcsolatos zavarok: fülzúgás, halláscsökkenés, érzészavar, hőérzés csökkenés….stb.
  • autoimmun betegségek: allergiák….stb.
 • egyéni teljesítmény fokozása:
  • csúcsteljesítményre hangolás : (sportolók, vizsgázók, előadóművészek, vezetők, topmenedzserek)
  • tanulási teljesítmény fokozása
  • munkateljesítmény növelése hatékonyabb pihenés , relaxáció mélyítés
  • sportteljesítmény fokozása
  • eredményorientált személyiség-, képesség-, részképesség fejlesztés
  • tehetséggondozás ,fejlesztés
  • szellemi karbantartás (időseknek is) kezelés….stb.céljából.
 • komplex képesség vizsgálat (intelligencia, tanulási képességek (olvasás, írás, számolás),figyelem, emlékezet, érdeklődés…stb) és fejlesztés
 • iskolaérettség vizsgálat
 • tehetségvizsgálat, fejlesztés lélektani és high –tech eszközökkel
 • személyiségvizsgálat, fejlesztés
 • tanulásmódszertani vizsgálat, fejlesztés
 • tanulás coaching, vizsga coaching
 • (teljesítmény) szorongás oldása
 • vizsgadrukk, lámpaláz kezelése
 • kreativitás vizsgálat, fejlesztés…stb.

Módszerek:

 • Pszichológia, pedagógiai vizsgálat
 • Pszichológiai tanácsadás
 • Életvezetési tanácsadás
 • Pszichoedukáció
 • Verbális feltáró terápiák
 • Pár-, család konzultáció
 • Relaxáció, mindfulness
 • Katatim Imaginatív Pszichoterápia (KIP)
 • Neurolingvisztikai Programozás Technikák (NLP)
 • Kognitív-, viselkedés terápia
 • Gyermekterápiák
 • Rajz KIP
 • Serdülő monodráma
 • EMDR (Eye Movement Desensitation and Reprocessing) traumafeldolgozási tecnika, terápia
 • Tanulásmódszertan
 • Biofeedback, Neurofeedback tréning
  • HRV tréning/Szívfrekvenciavariabilitás/ Szívkoherencia
  • HEG tréning /Haemoencephalográfia/
  • EMG Biofeedback /izom/
  • Légzés Biofeedback
  • Bőrhőmérséklet Biofeedback
  • Bőrellenállás Biofeedback
  • StressControll Biofeedback /bőrellenállás, testhőmérséket/
  • The Pip /Stressztréner/ bőrellenállás, testhőmérséket/
  • EEG Biofeedback/Neurofeedback tréning
   • Amplitúdó tréning
   • ILF tréning /Othmer –féle módszer
   • Virtual Reality Neurofeedback, teljes 3 D-ben
   • Alfa-theta tréning
   • Synchrony tréning
  • Csúcsteljesítmény trénig (Peak Performance)
  • Binaural Beat hangtechnika
  • Mindfulness alapú terápiák
  • EMDR (Eye Movement desensitisation and Reprocessing)
  • NILD Tanulás Terápia (óvodásoknak,iskolásoknak, felnőtteknek)
  • CogniPLus képességfejlesztés
  • Rehacom rehabilitációs és kognitív képességfejlesztés
  • Csoportos fejlesztések, terápiák:
   • Figyelem fejlesztés
   • Tanulás módszertani fejlesztés/Tanulástechnika tréning
   • Szorongásoldó csoport
   • Szociális kompetencia fejlesztés
   • Magatartási problémákkal küzdő gyerekek segítése különféle terápiás csoportos módszerekkel
  • Óvodás és kisiskolások korú gyerekek kortárs közösségben tapasztalható magatartás problémáinak hatékony megoldási stratégiáinak fejlesztése
  • Társas kirekesztettség csökkentése és önvédelmi stratégiák fejlesztése
  • Szociális kompetencia fejlesztés. „Tigris tréning” (félénk, szorongó, visszahúzódó, beilleszkedési problémával küzdő gyerekek részére)

Továbbá:

 • Pedagógiai, gyógypedagógiai, pszichológiai tanácsadás
 • Szülők, pedagógusok számára ismeretterjesztő/tanácsadó jellegű előadások tartása