A neurofeedback foglalkozás során az elektródákat a koponyára ragasztjuk, az agyhullámokat pedig megjelenítjük a számítógép monitorán. A neurofeedback foglalkozás során megtanítjuk a klienst arra, hogy miként növelje a kívánt –agy működési hatékonysága szempontjából ideális – hullámok mennyiségét, hogyan csökkentse a nem kívánatos hullámokat. Mindez elősegíti, hogy az agy jobban észlelje saját működését, ezáltal a tudatosítás által hozzájárul az optimálisabb önszabályozás kialakításához.

A módszer az operáns kondicionálás elvein alapul, egyfajta jutalmazáson alapuló tanulás, melynek célja az agyhullámok optimalizálása.

Az amplitúdó tréning célja, hogy megtanítsa a klienst hogy bizonyos frekvenciatartományú agyhullámaiból (EEG) többet, vagy kevesebbet (vagyis kisebb, vagy nagyobb amplitúdóban) termeljen (innen ered az amplitúdó tréning elnevezés). A neurofeedback kezelések során az egyének úgy tanulják meg szabályozni saját agyműködésüket, hogy pozitív, megerősítő, vagy éppen büntető jellegű visszajelzéseket kapnak. Az agyhullámok kívánt irányba történő változásait a tréning során vizuális- és/vagy hangjelzésekkel jutalmazzuk, erősítjük meg.

Azaz az agyhullámok tanításával az idegrendszert tréningezzük, a módszer segítségével megtanulható a helyes, egészséges működés.

(Forrás: www.neurosol.hu)

Ajánlott alkalmazási területei:

  • figyelem és koncentrációs zavarok, csúcsteljesítmény tréning
  • szorongás, meditáció, kreativitás fokozása
  • idegrendszeri éretlenség, ADHD, autizmus, TIC
  • addict területek

További tudományos kutatási eredmények:

https://isnr.org/isnr-comprehensive-bibliography