CogniPlus:
A kognitív képességek korszerű fejlesztése

Az egyik leghatékonyabb és legmodernebb figyelem, emlékezetfejlesztő módszer!

A CogniPlus tudományosan megalapozott számítógépes fejlesztő módszer, a legújabb pszichológiai kutatási eredményekre épülő kognitív képességeket fejlesztő eljárás ,amely egyedülálló neuropszichológiai fejlesztési módszereket kínál a kognitív funkciók (figyelem, emlékezet, végrehajtó funkciók, feldolgozási sebesség…stb.) fejlesztésére.

Megalkotója, az osztrák Schuhfried Gmbh 1947 óta foglalkozik számítógépes pszichometriával, tréninggel, rehabilitációval. A munkatársaival együtt a számítógépes módszerek kínálta előnyöket évtizedek óta alkalmazzák az általuk forgalmazott mérőeszközök, fejlesztő programok, módszerek kialakításában, egyedülálló előnyöket nyújtva felhasználóiknak (pl. Bluetoothos technológia, milliszekundumos mérési lehetőség, adaptív tesztek és tréningprogramok).

A legfrissebb pszichológiai kutatási eredményekre épülő CogniPlus hatékonyságát nagymértékben növeli, hogy speciális, multimédiás módszertana a programot élvezetessé, motiválóvá teszi a fejlesztési programban részt vevő személyek számára.

A Cogniplus játékos, érdekes, és színes programjai számítógépen játszhatók, melyek segítségével lehetőség van a figyelem fejlesztés (szelektivitás, intenzitása, téri feldolgozás) mellett egyszerre több készséget is fejleszteni (tervezési és kivitelezési készségek, munkamemória, válaszgátlás, vizuomotoros koordináció, feldolgozási sebesség..).

Ezek mind olyan játékok, amelyek kapcsolódnak a mai gyerekek számítógépes érdeklődéséhez, dinamikusan alkalmazkodnak a gyerekek egyéni képességeihez. A CogniPlus egyik nagy előnye, hogy különböző nehézségi szinteken állnak rendelkezésre feladatok a fejlesztéshez. A számítógépes feladatok különböző nehézségű alfeladatokat tartalmaznak, ez teszi lehetővé azt, hogy minden gyermek a maga szintjén találjon kihívásokat a programban. A CogniPlus folyamatosan figyeli a teljesítményt, és automatikusan ahhoz igazítja a feladatokat, ezáltal segítve a gyermek fejlődését. Ily módon folyamatos kihívást nyújt bármilyen korú gyermek számára, mert jól körülírható célokat kell elérni, ösztönző, látványos, bevonó módon, amelynek során biztosan sikerélményhez jutnak a gyerekek. Azáltal, hogy sikerélménye van a feladatok megoldásában a pozitív önértékelés kialakulásban is nagy segítség.

Előnyei:

 • modern számítógépes rendszer
 • életszerű tréningprogramok
 • motiváló, élvezetes feladatok
 • deficit-specifikus megközelítés, célzott fejlesztés
 • különböző nehézségi fokozatú tréningek
 • folyamatos visszajelzés, nyomon követés
 • mérhető eredmények
 • nehézségi szintek automatikus adaptációja
 • a fokozatok szisztematikus variálása
 • tudományosan megalapozott
 • játékos
 • személyreszabott

Fejlesztési területek:

 • figyelem
 • memória
 • végrehajtó funkciók (válaszgátlás, tervezési és kivitelezési készségek)
 • téri feldolgozás
 • vizuomotoros készségek
 • feldolgozási sebesség

Milyen életkorban ajánlott  a CogniPlus?

A CogniPlusnak felső életkori korhatára nincs, a koncentrációs képesség, figyelmi funkciók és a memória fejlesztésére még felnőtt korban is alkalmazható annak köszönhetően, hogy számos nehézségi fokozat áll rendelkezésünkre a különféle feladatokban.
A terápia 6 éves kor előtt nem javasolt.

Alkalmazási területek:

 • ha a gyermek memória, figyelemzavarban vagy tanulási problémában érintett (például ADD, ADHD, autizmus spektrum zavar, enyhe értelmi fogyatékosság)
 • ha nehezen tud az iskola által támasztott elvárásoknak megfelelni a tanulásban
 • ha sportol és szeretnék fokozni a teljesítményét
 • ha tehetséges a gyermek, de ez az iskolai teljesítményén nem látszik.
 • szerzett sérülések (fejsérülés, agyrázkódás) rehabilitációja

További alkalmazási területek:

 • figyelem fejlesztésére
 • tanulási nehézségek, tanulási zavarok
 • részképesség gyengeség
 • autizmust kísérő tanulási problémák fejlesztése
 • vizuomotoroskészségek fejlesztésére
 • sclerosis multiplex járulékos tünetei
 • látótérkiesés
 • téri feldolgozás
 • pszichés problémák járulékos tünetei (figyelem, munkamemória)
 • végrehajtó funkció-zavarok fejlesztésére
 • obszesszív-kompulzív zavar
 • autizmust kísérő tanulási problémák fejlesztése
 • idegen nyelvű kliensek fejlesztése
 • időskori fejlesztés –demencia-prevenció
 • Alzheimer-kór
 • Parkinson-kór

Az agy mely területeire hat a CogniPlus?

 1. Figyelmi funkciók
 • éberség (elengedhetetlen a figyelemhez, megfelelő működése elősegíti a többi figyelmi funkció megfelelő működését)
 • megosztott figyelem – több dologra egyszerre figyelés
 • fókuszált figyelem (vizuális, auditív) – egy dologra figyelés
 • szelektív figyelem (vizuális, auditív) – nem lényeges információk kiszűrése
 • téri-vizuális figyelem – tájékozódáshoz, az írás-olvasás tanulásához is szükséges
 • vigilancia – tartós figyelem, monotóniatűrés
 1. Emlékezet dimenzió
  • munkamemória (térbeli kódolás) – térbeli sorrend megjegyzése
  • munkamemória (vizuális kódolás) – tárgyak helyzetének felidézése
  • munkamemória(téri-vizuáliskódolás)
 2. Végrehajtó funkciók
  • válaszgátlás (impulzus-kontroll zavarok esetében, rugalmatlan viselkedés esetében)
  • tervezési és cselekvési kompetencia (prioritások) – mindennapi életben szükséges előre tervezési eljárások gyakorlása
  • tervezési és cselekvési kompetencia (útidők) – mindennapi életben szükséges előre tervezési eljárások gyakorlása
  • tervezési és cselekvési kompetencia (feladat elvégzése) – mindennapi életben szükséges előre tervezési eljárások gyakorlás
 3. vizuomotoros (szem-kéz) koordináció – grafomotorika, finommotorika megfelelő működéséhez
 4. térfeldolgozás-tájékozódáshoz
 5. feldolgozási sebesség, pszichomotoros tempo

A terápia menete:

A terápiás alkalmak száma a gyermek haladási tempójától, fejlődésétől függ, de minimálisan 15 – 20 alkalom. Egy -egy ülés időtartama kb. 30 perc (programrésztől függően változó). Ajánlott gyakoriság minimum heti két alkalom, de az intenzívebb hatást érhetünk el, ha két foglalkozás között kevesebb idő telik el.

Elismert intézetek:

Magyarországon a Vadaskert Gyermekkórház gyógypedagógusai és pszichológusai az elsők között használták fejlesztésre.a legmodernebb tudományos elméletek és a legkorszerűbb fejlesztési gyakorlatok alapján készítették el a CogniPlus rendszert.

A Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért szakemberei, a gyermekek kognitív fejlesztésében CogniPlus módszerrel is elérteredményeiket számos hazai szakmai konferencián publikálták. Az Ausztriában működő Neuropszichológiai Társaság (GNP, 2009) és a Német Neuropszichológiai Társaság (DGN, 2008) egyaránt “A” kategóriába sorolja és ajánlja a CogniPlus figyelemfejlesztő moduljait.

Még több információért és érdekességekért kattintson ide!