Beilleszkedési,magatartási problémák

A magatartási problémák hátterében sok esetben indulatkezelési problémák, kevéssé fejlett, differenciált feszültésgszabályozó mechanizmusok állnak. A harag és a düh teljesen természetes, megfelelő keretek között egészségesnek is nevezhető emberi érzelem, ha tudunk vele bánni. Ellenkező esetben, ha kikerül az irányítás alól, romboló következményei lehetnek, problémát okozva az egész életminőséget tekintve. A düh megfelelő formában való feldolgozása és kezelése nagyon fontos.
A neurofeedback tréning során a viselkedészavarok korrigálása, a dühroham előfordulásának csökkentése is elérhető.

A szociális félénkség a gyerekek mindennapi életét számos területen korlátozhatja. A szorongás és a gátlásosság ahhoz vezetnek, hogy a gyerekek nem mernek pl. az osztály előtt megszólalni, egyedül iskolába menni, más gyerekekkel kapcsolatot kezdeményezni…stb.

A szociális félénkség alacsony önértékeléssel és erősen behatárolt viselkedésrepertoárral jár együtt. A gyerekek  koruknak megfelelő kompetenciákat nem vagy nem kielégítően fejlesztik ki, a már meglévő készségeiket nem gyakorolják, amelyek így elsorvadnak. A szociálisan visszahúzódó magatartásuk egyre inkább erősödik, és így kihat az énképükre, megelégedettségükre is.

A szociális szorongás is oldható a neurofeedback módszerrel, illetve egyéb pszichoterápiák és szociális kompetenciafejlesztő csoportos terápiák/fejlesztések is igénybe vehetőek a szolgáltatásaink közül.

Lásd: Csoportos módszerek/Szociális kompetencia fejlesztés

Időpontkérés

Időpontkéréshez töltsd ki az alábbi űrlapot!