A Komplex Tanulási Terápia egy olyan kognitív terápia, amely komplexen és integráltan, szimultán fejleszti a tanulási folyamat minden szakaszának funkcióit, a tanuláshoz szükséges részképességeket (észlelés, figyelem, emlékezet, mozgás, alakkonstancia, gestalt látás…stb.) és a  magasabb rendű pszichés funkciókat (beszéd, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség, olvasás, írás, számolás, matematikai, kreatív gondolkodás, problémamegoldás…stb.) egyaránt.

A Komplex Tanulási Terápia számos technikát tartalmaz, melyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket. A technikához változatos eszköztár tartozik, amit a terapeuta tudatosan tervezett módon alkalmaz, a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében.

Időpontkérés

Időpontkéréshez töltsd ki az alábbi űrlapot!