Project Description

A figyelemhiányos hiperaktivitás és a figyelemzavar évről –évre egyre több gyermeket, serdülőt és felnőttet érintő probléma, melyet általában ADD (Attention Deficit Disorder, azaz figyelemzavar), vagy ADHD (Attention Deficit and Hiperactivity Disorder, azaz figyelemhiányos hiperaktivitás zavar) néven emlegetnek.

A hazai megfigyelések szerint a gyerekek 5-8%-a, míg a felnőttek 2-3 %-a szenved ADHD-ban.

Az ADHD esetében a szakemberek szindrómáról, azaz tünetek összességéről beszélnek:

A három fő tünet a következő:

 • a gyermek figyelmetlen, nehezen koncentrál
 • impulzív, kevéssé tud uralkodni magán
 • nyugtalan, és hiperaktív

Két megjelenési formája van: az egyiknél a figyelemzavar a hangsúlyos, ami főként tanulási nehézségek formájában jelenik meg, a másiknál a hiperaktivitás dominál, viselkedési problémával.

Az ADHD jellegzetességei a figyelemzavaros típus esetén: koncentrációs nehézségek, feladataikban kevéssé kitartók, szétszórtak, feledékenyek

Hiperaktív-impulzív típus: dühkitörések, túlmozgás, hangoskodás jellemző.

Mindkét típusra jellemző: hullámzó teljesítmény, alacsony önértékelés, gyenge munkamemória, motiválatlanság, szocializációs zavarok, tanulási nehézségek, ügyetlenség, makacsság, telhetetlenség, dacos viselkedés, alvási zavarok

A figyelemzavarral  (ADD) küzdő gyerekek nem vagy nagyon nehezen tudnak koncentrálni. érzékenyek, sérülékenyek és nagyon nagy erőfeszítésre van szükségük ahhoz, hogy tartani tudják a többiekkel a lépést. A probléma neurológiai és/vagy pszichológiai eredetű.

A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar kisgyermekkori megjelenése a leggyakoribb, szinte minden esetben már 5 éves kor körül jelentkeznek a tünetek, sok esetben már jóval előtte is vannak azonban rá utaló gyanújelek. Mindez serdülőkorra mérséklődik, azonban a figyelmetlenség, az impulzív, kontrollhiányos magatartás gyakran még felnőttkorban is megmarad. Következményes gyenge iskolai szereplés, gyermek – serdülőkori viselkedészavarok, később antiszociális magatartás, a társadalomba való beilleszkedés nehezítettség, mind nem kívánatos következményei lehetnek az ADHD-nak.

ADHD-ra utaló tünetek részletesebben:

Figyelmetlenség:

 • nem figyel a részletekre, gondtalanságból minden feladatában hibát vét,
 • feladat-, játéktevékenység során gyakran nehezére esik a figyelmét fenntartani
 • úgy tűnik, nem figyel, ha beszélnek hozzá
 • nem követi az utasításokat, nem fejezi be feladatait, munkáját
 • nehézségei vannak a feladatok vagy tevékenységek megszervezésében
 • a tartós értelmi erőfeszítést igénylő helyzeteket elkerüli
 • gyakran elveszti a feladatokhoz vagy tevékenységekhez szükséges felszereléseit
 • külső ingerek könnyen elvonják a figyelmet
 • képtelen bármire hosszabb ideig koncentrálni és feledékeny
 • olyan, mintha folyton álmodozna

Túlzott mozgásigény (hiperaktivitás):

 • ülés közben babrál kézzel-lábbal, fészkelődik
 • elhagyja a helyét az osztályban, vagy más helyzetekben, mikor az ülve maradást várják el tőle
 • rohangál, vagy ugrál, mászik olyan helyzetekben, amikor az nem helyénvaló (serdülőknél vagy felnőtteknél ez korlátozódhat a belső nyugtalanság szubjektív érzéseire)
 • nehézségei vannak az önálló nyugodt játéktevékenységben, az abban való részvételben
 • túlzó mennyiségű beszéd, beszédfegyelmezetlenség
 • állandóan csinálnia kell valamit, nem tud nyugton maradni, ha leül folyamatosan izeg–mozog, folyton változtatja  a testhelyzetét, mozgatja a kezét-lábát
 • nem tud sokáig ülve maradni
 • nehezen fog bele a munkába (tanulás, házi feladat)

Szertelenség (impulzivitás):

 • gyakran kimondja a választ, mielőtt a kérdés befejeződött volna
 • nehézséget okoz a várakozás
 • félbeszakít másokat, beszélgetést vagy játékot
 • nem nagyon tűri a monotóniát
 • sokszor megszegi a szabályoka
 • impulzív és akár agresszív is lehet (dührohamok)
 • türelmetlen és túlérzékeny, apróságok is felingerelhetik, vagy frusztrálhatják

Az esetek csaknem 80%ban további tünetek vagy kórképek is jelentkeznek, a meglévő problémához társulva.

Ezek a következők lehetnek:

 • az ingerek észlelésének és feldolgozásának zavarai
 • a mozgákoordináció és –tervezés problémái
 • finommotoros nehézsségek
 • tanulási nehézségek és részképességzavarok pl. olvasási, helyesírás, vagy számolási nehézségek
 • tanulási és fejlődési zavarok
 • feledékenység
 • alacsony önértékelés és önbecsülés
 • hirtelen és nemritkán szélsőséges hangulatingadozások
 • szorongás, félelmek
 • depresszív állapotok
 • alvászavarok
 • a társas viselkedés problémái
 • ellenséges és agresszív magatartás, erőszakoskodás
 • tikkelés (akaratlan izomrángások arcon, kézen, testen)
 • ágybavizelés

Nem ritka, ha az epilepsziások és autisták problémáihoz ADHD is társul .

(Forrás: Christine Ettrich-Monuka Murphy –Witt: A hiperaktív, figyelemhiányos gyerekek.)

Ha több is jelen van a fenti tünetek közül, mindenképpen komoly nehézséget okoz a tanulás, munka, beilleszkedés, szocializáció terén egyaránt, azaz másodlagos magatartás, szorongásos problémákat, zavarokat is maga után vonhat:

-negatív énkép, csökkent önértékelés

-iskolai nehézségek, kudarcok

-anttiszociális megnyilvánulások (szembeszegülés, provokáció, dühöngés, önfejűség)

-beilleszkedési, alkalmazkodási problémák az iskolában, otthon egyaránt

-szorongásos tünetek (melyek akár a depresszióig is fokozódhatnak)

Az ADHD esetén a fentiek alapján az iskolai problémák szinte elkerülhetetlenek, különösen akkor, ha tartósan fennállnak a fenti tünetek.

Felnőttkori figyelemzavar  tünetei:

– alulteljesítés érzése, szubjektíve nem sikerül elérni a célokat

– nehezen szervezi meg az életét

– krónikus halogatás jellemzi, vagy nehéz elkezdenie valamit

– sok feladatot futtat párhuzamosan, de a befejezéssel gondjai vannak

– hajlamos azonnal kimondani, ami eszébe jut, de nem veszi figyelembe, hogy megfelelő – időben vagy alkalmas helyen hangzik-e el a megjegyzés

– gyakran keres megának erőteljes ingereket

– nem bírja az unatkozást

– könnyen elkalandozik a figyelme, nehezen összpontosít, hajlamos egy oldal olvasása vagy beszélgetés közben elkalandozni, ami időnként kiegészült a rendkívüli összpontosítási képességgel

– gyakran kreatív, ösztönös, intelligens

– türelmetlen, nehezen tűri a frusztrációt

– impulzív szóban vagy tettben, hirtelen ötletektől vezérelve költi a pénzt, váratlanul változtat a tervein, elhamarkodottan új tervet léptet életbe, forrófejű

– hajlamos szükségtelenül és végeláthatatlanul aggodalmaskodni

– bizonytalanságérzés

– hangulati ingadozások, hangulatváltások

– testi vagy mentális nyugtatás

– hajlamos függő viselkedésmódra

– krónikus gondjai vannak az önbecsüléssel

Ahhoz, hogy megállapítsák valakiről, hogy ADHD-s, előtte hogy komplex (orvos, pszichológus, pedagógus) vizsgálaton vesz részt, mely során bizonyos eredményeknek el kell érniük egy pontosan meghatározott küszöbértéket, amelyet nemzetközileg elfogadtak és rögzítettek

Kezelés:

Az ADHD kezelése összetett feladat, mely adott esetben gyógyszeres és pszichoterápiás (viselkedésterápia, kognitív tréning, családterápia/ családi konzultáció, szülőtréning) és pedagógiai-gyógypedagógiai módszerek (figyelemfejlesztés, vizuomotoros képesség fejlesztés… stb.) mellett magában foglalhatja az oktatási stílus megváltoztatását is. A különböző terápiák egymás kiegészítve, a hatást kölcsönösen erősítve és fenntartva hatékonyak.

A figyelemhiányos hiperaktivitás-zavart jellemzően különféle viselkedésterápiákkal igyekeznek orvosolni, amit gyakran metilfenidát-tartalmú gyógyszerekkel, pl. Ritalinnal egészítenek ki.

Az ADHD kezelésének viszonylag új technikai eljárása a neurofeedback, a biofeedback speciális formája (EEG Biofeedback). A neurofeedback az agy önszabályozási képességének optimalizálása által segít. Számos kutatás bizonyította már, hogy mint terápiás módszer érdemes komolyan venni a neurofeedback eljárást az ADHD kezelésében. Különösen a viselkedésterápiával együtt bizonyulhat igen eredményesnek. A hagyományos orvostudomány is elismeri őket, mint lehetséges, egymást kiegészítő terápiákat.

(Forrás: Christine Ettrich-Monika Murphy.Witt: A hiperaktív, figyelemhiányos gyerekek, Móra Könyv Kiadó)

Az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia nemrég olyan kezelési módként ismerte el a neurofeedbacket, mely a gyógyszerekkel azonos mértékben képes megszüntetni az ADD és az ADHD tüneteit. Mellékhatásai ritkán vannak, hiszen az agy tanításának egy módja. Alkalmazását az epilepszia bizonyos változataiban is engedélyezték és igen hatékony egy sor más rendellenesség esetében is, pl. szorongás, poszttraumás stresszes állapotok, tanulási zavarok, agysérülések, migrének, autisztikus spektrumba eső túlérzékenységek.

(Forrás: Norman Doidge: Hogyan gyógyul az agy? Park Könyvkiadó)

Tudj meg mégtöbbet az ADHD-ról: https://adhd-institute.com/burden-of-adhd/aetiology/neurobiology/

Mennyire segít a neurofeedback ADHD esetén a tudományos kutatások szerint?

Nagyon sok ellenőrzött kísérlet történt az ADHD neurofeedback terápiás hatékonyság ellenőrzésére. Az eredményeket a bizonyítékokon alapuló orvoslás szabályai szerint ellenőrizték. A metaadatok alapján*, amelyet kb. ezer fős mintán végeztek, a módszer a „Hatásos és specifikus”** kategóriába került.

(Forrás: Arns: Guidelines for the Evaluation of the Clinical Efficacy of Psychophysiological Interventions, Clin EEG Neurosci. 2009 Jul;40(3):180-9.

 Guidelines for the Evaluation of the Clinical Efficacy of Psychophysiological Interventions)

 • Neurofeedback
 • BrainRx
 • HEG tréning
 • Komplex tanulás terápia
 • Mindfulness
 • Relaxáció
 • Pszichoterápia
 • Kognitív tréning
 • Viselkedés terápia
 • Családi konzultáció
 • Tanácsadás

Kérj időpontot, segítünk átlépni a nehézségeken!

Időpontkérés

Időpontkéréshez töltsd ki az alábbi űrlapot!