Project Description

A gyermekkori szorongásos zavarok közül a szeparációs szorongás, teljesítményszorongás, szelektív mutzimus, az egyszerű fóbia, a szociális fóbia a leggyakoribb.

Szeparációs szorongás

A szeparációs szorongás a szeretett személytől, többnyire az anyától való elszakadás miatt jelentkezik, és az enyhe várakozási félelemtől a teljesen kifejlett pánikállapotig terjedhet. A gyermek fél attól, hogy elhagyja az anya, valami baj történik vele és nem tud visszatérni, vagy pedig attól, hogy az anya távollétében vele történik valami baj. A szeparációtól való félelem megnehezíti, ill. lehetetlenné teszi az óvodában vagy az iskolában való tartózkodást. Mivel a szülő gyakran maga is szorongó, a gyermek tüneteit így maximálisan elfogadja, esetleg megerősíti.

A 4 évesnél idősebb gyerek a tiltakozásnak és a szorongásnak nyilvánvaló jeleit mutatja, amikor az anyjától ill. a megszokott környezetétől el kell szakadnia egy rövid időre. Az első komoly szeparációs szorongás színhelye az óvoda. A beszokatási időt követően a szeparációs szorongásnak el kell múlnia, és ha mégis rendszeresen előfordul, akkor a szeparációs szorongást magatartási zavarként tartjuk nyilván. A szeparációs szorongásos tüneteit mutató gyerek nehezen szakad el szüleitől. Reggelente rosszkedvű, gyakran fáj a feje, hasmenése van, és csak folyamatos szülői biztatásra indul el az óvodába vagy az iskolába. Minden olyan programtól, amely a szülőtől függetlenül pl gyermekközösségben zajlik (tábor, többnapos kirándulás) húzódozik. A szeparációs szorongás legtöbb esetben együtt jár az elalvás zavarával, hiszen az alvás egy szeparációs helyzet, és félelmet ébreszt. A családi kedvenc állat elpusztulása is kiválthatja a szorongást, ami halálfélelem formájában jelenik meg.

 

Teljesítményszorongás

Általában iskolában jelentkező magatartási zavar, de gyökerei sokkal mélyebbre nyúlnak vissza. Tulajdonképpen a szeparációs szorongáshoz kapcsolódik. A teljesítményszorongó gyereknek a feladat, mint kaland és megoldás, a teljesítmény, mint siker alig foglalkoztatja, csak a kudarcot akarja elkerülni, ill. a szeretet elvesztését. A klinikai tapasztalatok azt mutatják, hogy az érintettek között több az elsőszülött, és több közöttük a lány.

Ha a teljesítményszorongó gyermek intelligenciája az átlag körül mozog, a szorongása feltűnő akadálya lehet az iskolai pályafutásnak. Az ilyen gyerek hiába tanulja meg elfogadható szinten a feladatokat, a számonkérésnél, különösen a szóbeli feladatok alkalmával „leblokkol”, felkészültségének csak töredékét képes nyújtani. A magasabb intelligenciaszintű teljesítményszorongó gyerek általában „túltanul”, azaz olyan biztonsági szinten teszi magáévá az anyagot, hogy az feleléskor keresztültör a szorongás okozta blokkon. Megoldásai, feleletei azonban sztereotip jellegűek és csak azt tudja elmondani, amit megtanult, váratlan helyzetekben, közbeiktatott kérdések alkalmával könnyen zavarba jön.

 

Szelektív mutizmus

A szelektív mutizmus a beszédben jelentkező, érzelmileg meghatározott szelektivitás, melyet szociális szorongás, visszahúzódás, túlérzékenység, ellenkezés kísér. Bizonyos helyzetekben, főleg családban, ismerősök között, jó beszédkészségről tesz tanúbizonyságot a gyermek. Kis százalékban megkésett beszédfejlődés, artikulációs zavar társulhat hozzá.

Ép beszédszervekkel rendelkezik. Idegen környezetben mégsem szólal meg a gyermek. 4-5 éves korban alakul ki. Így a gyermek iskolára alkalmatlan lesz. Jellemző az erős kötődés, főként az anyához- A szülőket egyfolytában ellenőrzi. Általában túlféltését vetíti vissza. A gond, hogy nem hagyják önállósodni, ezért a gyermek szűk körben él.

Az első években makacs, akaratos, extrém mértékben szégyenlős, jellemző a szociális izoláció, szülőkhöz való túlzott ragaszkodás. Közösség elutasítása, kényszeres vonások, otthon agresszív indulati kitörések, kontrolláló, ellenséges magatartás családi körben. Külső ingerre negativisztikussá válik.

Jellemző: az anyák túlféltése, az önállóság korlátozása, a család szociális kapcsolatai beszűkültek, szimbiotikus kapcsolat

Szociális alkalmazkodóképesség csökkent. Tanulási nehézség alakulhat ki.

Gyermekkori fóbia

A gyermekkorban kezdődő fóbiák gyakran megszűnnek felnőttkorra, de fent is maradhatnak. A legkülönbözőbb dolgoktól félnek a gyerekek pl. autóbaleset, lezuhanás, égés, rablás, betörés, haláleset, betörés, rossz jegy, szörnyek, állatok pl. pók, kígyó, kutya

A fejlődési fázisnak megfelelő félelmek felerősödhetnek, és annyira tartóssá és kifejezetté válhatnak, hogy a gyermek alkalmazkodását megnehezíti.

Félelem olyan tárgyaktól vagy helyzetektől, amelyek az elfogulatlan szemlélő véleménye szerint nem tartalmaznak semmiféle fenyegetést. A másik tünet pedig a fóbiás ember állandó törekvése arra, hogy ezeket a félelmet kiváltó ingereket elkerülje. Gyerekeknél, akár óvodáskortól kezdődően, különösen az állatfóbiák gyakoriak: kígyó, egér, rovar, kutya közelében, az állat láttán jelentkeznek a szorongás tünetei, melyek szélsőséges esetben szorongásrohamba, pánikreakcióba is torkollhatnak. A gyerekek törekszenek arra, hogy a fóbikus ingert elkerüljék, de ebbel a felnőtteknél sokkal kevésbé sikeresek. A gyerekek fóbiáit ugyanis nagyon sokszor sem a felnőttek, sem a kortársak nem veszik komolyan, és az ő esetükben éppen ez az oka annak, hogy a szükségesnél ritkábban részesülnek pszichoterápiában. A szociális fóbia gyermekkorban ritkán fordul elő, mert a gyerek nem magától megy a környezetbe, hanem viszik, akár van szociális fóbiája, akár nincs. Itt inkább mutizmusnak (nem szól senkihez egy szót sem) vagy elkerülő magatarásnak nevezzük. Az iskolafóbia leginkább az óvodáskorban előforduló magatartási zavar, melynek hátterében a szeparációs szorongás áll. 10 éves kor után jelentkező iskolafóbia hátterében azonban már a kortársaktól, a kudarctól, a megalázottságtól, a nevetségessé válástól való félelem.

Iskolafóbia

Az iskolafóbia a 10 év körüli gyerekek jellegzetes érzelmi zavara. El kell különíteni az iskolakerüléstől.

A kezdet általában fokozatos, és az iskolába indulás körüli nehézségekben mutatkozik először. A gyermek gyakran testi tüneteket említ, melyek hátterében a sorozatos belgyógyászati vizsgálatok nem mutatnak ki organikus eltérést. Végül a gyermek kijelenti, hogy nem megy iskolába, mert fél. A betegség hirtelen kezdődhet. Az előzményben iskolaváltoztatást, testi betegséget vagy iskolai szünidőt is gyakran találunk. Iskolai vagy otthoni stressz is szerepel néha, de iskolafóbia jelentkezhet mindezek nélkül is. Előfordul, hogy a gyermek csupán egyes tanórákra nem akar bemenni, de az is gyakori, hogy az iskolától való félelem a hét elején súlyosabb.

Szociális szorongás zavar gyermekkorban

Ezek a gyerekek tartósan rettegnek idegen személyektől, ill. kerülik azok közelségét. A szociális félelem jelentkezhet felnőttekkel vagy gyermekekkel kapcsolatban, de gyakran mindkettővel egyidejűleg. Miközben ezek a gyermekek kerülik az idegenekkel való kapcsolatot, a szeretett személyekkel, családtagjaikkal kapcsolatban egészségesnek tűnnek, nem mutatnak túlzott ragaszkodást vagy szeparációs szorongást.

Szociális szorongásnál a gyerekek rettegnek idegen személyektől, kerüli azok közelségét, családtagjukkal viszont jó kapcsolatot ápolnak, nem mutatnak túlzott ragaszkodást, vagy szeparációs szorongást.

Szorongásos zavarok kezelése:

Nincs egyedül elfogadható kezelési mód. Intenzív, individuális technikák szükségesek  a tanácsadás mellett. Egyéni pszichoterápiában a kognitív-viselkedési elméleti stratégiák alkalmazása jelentős. A kognitív terápia általában csak akkor lehet sikeres, ha valójában nem pusztán a racionalitás szintjén működik, hanem a képzelet és érzelmek átdolgozását is megsegíti. Fiatalabb gyermekeknél, rövid terápiában a trauma ábrázolása, felidézése, újrajátszása vezethet eredményre

EMDR Szemmozgásos deszenzitizáció és újrafeldogozás módszer traumafeldolgozó módszer a PTSD kezelésében hatékony terápiás módszer.

A pszichés eltérések súlyossága esetén gyógyszeres kezelést használnak.

A relaxációs és biofeedback technikák a szimpatikus zsigeri reakciók felismerésével, tudatos kontroll alá vonásával tovább segítik a pszichoterápiát, szorongásoldást, stresszkezelést….

A bio-, neurofeedback tréning hatékonyan oldja a szorongást, és kitűnően kiegészíti a relaxáció és biofeedback jótékony hatását.

Ismételten kihansúlyozandó azonban, hogy a háttérben húzódó lélektani elakadás valódi megoldására a szorongásos zavarok gyógyításában elsődleges a pszichoterápia.

Módszer:

  • Neurofeedback, Biofeedback , HRV tréning, Alfa-Theta tréning, relaxáció, mindfulness, pszichoterápia, kognitív terápia, támogató és viselkedés terápia,mindfulness, szociális kompetencia fejlesztő csoport, szorongós csoport

 

PTSD kezelése neuroterápiával

Az alfa-théta mély-állapotokba vezető neurofeedback tréning képes a pácienst e gyógyító mélységekig kalauzolni. Az agykéreg lecsendesítésével tudunk a mélyebb emlékekig hatolni. Az egyre lassuló alfa majd théta hullámokat jutalmazzuk a neurofeedback során. A PTSD kezelése során a terápiás technikákat a páciensre szabott vizualizációs és relaxációs gyakorlatokkal, egyéni pszichoterápiával kell kiegészíteni. A társuló zavarok (droghasználat, alkohol függőség) és pszichés tünetek (szorongás, depresszió) figyelembevétele szintén egyéni kezelési tervet igényelnek.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing vagyis deszenzitizáció és újrafeldolgozás szemmozgással) traumafeldolgozás módszer hatékony módszer a PTSD kezelésében

Az EMDR eredményességére vonatkozó hatékonyság kutatási eredmények meggyőzőnek bizonyultak, miszerint az EMDR legalább annyira hatásos, mint akármelyik kiváló és ismert gyógymód, ugyanakkor ez a leggyorsabb módszer, melynek még csak káros mellékhatásai sincsennek

Ma az EMDR-t  mint a PTDS hatékony gyógymódját az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological Association, az Egyesült Államok hivatalos szervezete ), a Traumás stressz kutatás Nemzetközi Társasága (International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS –az aktuális tudományos ismeretek alapján ez tesz a PTSD gyógymódjára javaslatot), valamint az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériuma hivatalosan is elismeri. Franciaországban, Németországban és Hollandiában bevezették az EMDR egyetemi oktatását.

(Forrás: David Servan-Schreiber: A szíveddel figyelj! A stressz, a szorongás, és a depresszió gyógyításának új módjai)

Módszer

  • EMDR terápia, Neurofeedback, Alfa-Theta tréning, relaxáció,pszichoterápia, kognitív-viselkedési stratégák, tanácsadás