Új szolgáltatás: SCP Neurofeedback

Az SCP angolul Slow Cortical Potential (lassú kortikális potenciál) neurofeedback tréninget tartják jelenleg az egyik leghatásosabb és legígéretesebb eljárásnak az ADHD és ADD (hiperaktivitás és figyelemzavar) neurofeedbackes kezelésének területén. Emellett az SCP tréning ígéretesnek bizonyulhat bizonyos fejlődési rendellenességek esetén, továbbá hatásos kezelési eljárásnak bizonyul epilepszia esetén is.

Mi is az SCP?

-SCP az angol Slow Cortical Potential (lassú kortikális potenciál) kezdőbetűiből álló rövidítés, amely egyfelől az EEG jel egyik jellegzetességére utal, másfelől pedig egy neurofeedback megközelítést és módszert is jelöl.

-SCP lassú kortikális potenciál elnevezés alatt olyan EEG-n mérhető jeleket értünk, melyek hullámmozgása rendkívül lassú, kevesebb, mint 0,1 Hertz. Ezek nem is annyira az agy izgalmi szintjét mutatják, sokkal inkább az alapvető izgalom egyik aspektusát: az egyes ingerekre való reagálás hajlandóságát.

EEG jelként az SCP tulajdonképpen egy lassú eseményhez kötött egyenáramú eltolódást jelent (DC potential shift), amely az agykéreg elektromos aktivitásának megváltozását jelzi, és amely néhány század millisecundumtól kezdve néhány másodpercig is eltarthat.

SCP neurofeedback egy olyan kondicionáláson alapuló EEG biofeedback eljárást is jelent, amely során ezeket a DC potenciál változásokat a problémától függően negatív, vagy pozitív irányba próbáljuk eltolni tréningezés által. Ezek a potenciál eltolódások ugyanis létrejöhetnek külső behatások eredményeként, de megtanulható ezek akaratlagos szabályozása is.

Számos tanulmány vizsgálta, hogy ezen potenciál változások hatással vannak az agy egyéb információ feldolgozó folyamataira. A negatív irányú eltolódások feltételezhetően az érintett idegsejt hálózatok ingerlékenységi küszöbének egy alacsonyabb szintjére történő beállítódását jelölik. Ezek az eltolódások egyfajta viselkedéses és mentális készenléti állapot során mennek végbe, és a reakcióidő csökkenésével járnak együtt. A pozitív irányú eltolódások pedig az érintett idegsejt hálózatok ingerlékenységi küszöbének egy magasabb szintjére történő beállítódását jelölik, ami a reakcióidő csökkenésével jár együtt.

Amennyiben az SCP negatív irányú eltolódása következik be, azt CNV (Contingent Negative Variation)-nek, vagyis esetleges negatív irányú eltérésnek nevezik, amely a készenléti figyelmi és viselkedési állapottal van összefüggésben, és amely a prefrontális kéreg thalamo-kortikális-striatális idegsejthálózatai működésének a függvénye. A kezelések következtében a CNV növekedése az ADHD-s tünetek csökkenésével jár együtt. Az SCP tréning hatásos kezelési eljárásnak bizonyul epilepszia esetén is. Ebben az esetben a tréningezést a pozitív irányú potenciál eltolódás felé próbálják terelni.

Forrás:neurosol.hu

-Az SCP-k tehát nagyon lassú elektromos eltolódások az agyi aktivitásban, melyek jelentős szerepet játszanak a figyelem és a viselkedés szabályozásában, az agy egyéb információfeldolgozó folyamataiban, az agyi önszabályozásban. Az agyi aktivitás sikeres önszabályozása SCP-vel, pozitív változásokat eredményez a viselkedés, kognitív funkciók, figyelem, tanulás és az elektrofiziológiai szabályozás területén egyaránt.

-Az SCP tréning során a kliens azt gyakorolja, hogyan emelje fel, illetve csökkentse le agyának izgalmi szintjét kellő mértékben.

-A tréning során először a kliens fejére  elektródákat helyezünk, melyek érzékelik az agyi aktivitást,  majd egy  monitoron, valamilyen animációt kell néznie, illetve irányítania a kapott instrukciónak megfelelően, egy fotelben ülve. Az animációt az agyi jelek erejével tudja mozgatni, az instrukciónak megfelelően, felfelé vagy lefelé Azaz mindezt úgy tudja elérni, ha az adott instrukciónak megfelelő idegi tevékenységet fokozza (negativizálás v. pozitivizálás).

-Számos tanulmány igazolja, hogy amennyiben az SCP negatív irányú eltolódása következik be a kezelések az ADHD-s (figyelemhiányos hiperaktivitászavar) tünetek csökkenésével járnak együtt.(lásd alábbi cikk)

-SCP alkalmazási területei:

  • figyelem és koncentrációs zavarok
  • ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás zavar)
  • csúcsteljesítmény tréning
  • roham betegségek(epilepszia)

 

Érdekes olvasnivaló az SCP-ről:

Az agyi aktivitás sikeres önszabályozása SCP-vel, az ADHD tünetek csökkenését eredményezi.

A tanulmány alátámasztja az SCP neurofeedback hatékonyságát ADHD-s gyerekek esetében.Az SCP Neurofeedback ígéretes hatásokat mutat a viselkedésre, a kognitív és az elektrofiziológiai szabályozásra egyaránt.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2017.00135/full