Tehetségfejlesztés pszichológiai és high –tech eszközökkel

„A legtöbb, amit a gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

J.W.Goethe

A tehetség fogalmán mára többet értünk, mint kiemelkedő képességek meglétét egy bizonyos területen.

Köztudott, hogy bár a tehetség egy része öröklődő és alkati adottságoktól függ, ezek az adottságok önmagukban nem vezetnek kiemelkedő teljesítményhez.

A tehetség egy bennünk rejlő lehetőség. A tehetség kibontakoztatásának prognosztizálása és a tehetségfejlesztés kizárólag sok tényezős modellben lehetséges.

Renzulli szerint a tehetség 3 legfontosabb összetevőjét, az átlagon felüli képességeket, a kreativitást, és a motivációt legerősebben a közösségek-iskola, társak, család-alakítják.

A tehetség összetevői a Renzulli modellben:

-átlag feletti általános képességek (intelligencia G faktora)

-speciális képességek :hétféle speciális képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-interperszonális, intraperszonális (az általános képességek és a speciális képességek nagyrészt függetlenek egymástól)

-kreativitás:problémahelyzetekre új megoldásokat találó, a szokásostól eltérő (divergens) gondolkodás képessége

-feladat iránti elkötelezettség: motiváció a magas szintű teljesítményre, érdeklődés, versenyszellem, kitartás, emocionális stabilitás…stb.

Szolgáltatásaink keretei között lehetőség van a tehetségdiagnosztikára, személyre szabott tehetség tanácsadásra, pedagógiai, pszichológiai és high-tech eszközökkel történő tehetségfejlesztésre.

Szakmai koncepciónk szerint a tehetségfejlesztés komplex személyiség, készség, képesség fejlesztést jelent, mely által megalapozható a tehetség erők megjelenése, képességek, teljesítményképes tudás  realizálása, társadalmi hasznosulása.

A tehetségesek többféle korosztályát (óvodás, kisiskolás, tizenéves, középiskolás),és típusát (kiemelkedően tehetséges, kreatív, iskolai tehetség, alulteljesítő, képességeiben-fejlődési-, képesség, vagy részképesség problémák fennállása esetén-hátrányos hátrányos helyzetű, nehezen alkalmazkodó-tehetségek) kiszolgáljuk. Számukra speciális igényeken alapuló speciális megoldásokra törekszünk.

Tehetségfejlesztő munkánk célja a gyerekek, fiatalok általános és speciális képességeinek a feltárása, fejlesztése, kognitív folyamatok hatékonyabbá tétele, szociális kompetenciák gazdagítása, mindazon személyiségjegyek formálása, melyek elengedhetetlenek a tehetség kibontakozásához, képességek érvényüléséhez, teljesítményképes tudás realizálásához.

A képességfejlesztés mellett,a kreativitás, motiváció, érdeklődés is kiemelt figyelmet kap munkánk során, valamint mindazon személyiségjegyek,készségek fejlesztésére  figyelünk amelyek fontosak a stabil személyiség háttér , adaptív megküzdés kialakulása terén, mely  szükséges a folyamatos magas szintű teljesítményhez, és intenzív fejlődéshez.

Személyre szabott tanácsadással segítjük a szülőket, hogy minél jobban meg tudjanak bírkózni az átlagtól eltérő gyermekük különleges igényeivel, érdeklődésével.

Fontosnak tartjuk az ismeretterjesztő, tanácsadó jellegű munkát, információnyújtást, pszichológiai tanácsadást, a tehetségek oktatásával, nevelésével kapcsolatos kérdésekben.

Az intézményünk által biztosított egyéni és csoportos –személyiségfejlesztő-, tanulásmódszertani tréning-  pszichológiai fejlesztés a hozzánk forduló  tehetséges gyerekek, serdülők, fiatalok sokoldalú fejlesztésének a lehetőségét kínálja, a személyiség harmónikus fejlődése, a kimagasló képességek kibontakozásának elősegítése, realizálása, társadalmi hasznosulása érdekében.

Tehetségazonosítás

Tehetségdiagnosztika

 • képességvizsgálat
 • kreativitás vizsgálat
 • motiváció vizsgálat
 • személyiség vizsgálat
 • tanulásra vonatkozó vizsgálatok

Tehetséggondozás, – fejlesztés

 • tehetségfejlesztés segítése pedagógiai, pszichológiai eszközökkel

(személyiség, kognitív, metakognitív képességek, kreativitás, motiváció, tanulási technikák, kommunikáció, társas készség, figyelem, éber tudatosság, önismeret, énkép, önbizalom, asszertivitás, stressz kezelés, időmenedzselés, megküzdés fejlesztése,  lelki egészség, pályaorientáció….stb.)

Tehetség tanácsadás

személyre szabott egyéni tanácsadás  tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tanulási problémák, alulteljesítés, kreativitás, motiválás, kommunikáció, tanulásfejlesztés, beilleszkedési-, magatartási problémák, iskolaválasztás, pedagógus választás, pályaorientáció, életvezetési problémák témakörben. Információ nyújtás képzési lehetőségekről, lehetőségek felmutatása, egyéni erősségekre, igényekre épülő ajánlás, egyéni program a gyermek számára, kimenet biztosítása.

A tanácsot kérő lehet diák, szülő,tehetségekkel foglalkozó szakember, intézményvezető, tehetség témakörrel ismerkedő személy.

A fejlesztés céljai:

 • önismeret mélyítése
 • megküzdő képesség erősítése
 • akaraterő edzése
 • kreativitás növelése
 • kommunikáció fejlesztése
 • tolerancia növelése
 • sikerek-kudarcok kezelése
 • érzékenységgel való együttélés megtanulása
 • stresszkezelési képességek fejlesztése
 • időgazdálkodás
 • asszertivitás növelése
 • a tehetség realizálását akadályozó lelki problémák feltárása (szorongás, gátlás, fejlődési elakadás, önbizalom hiány, szétszórtság…), megoldása
 • társas készség, együttműködés
 • pszichikus küzdőképesség fejlesztése
 • hatékony tanulási technikák,tanulás szervezés
 • hivatásirány választásában mentorálás
 • pályaorientáció
 • relaxációs készségek kialakítása
 • erősségek kibontakoztatása

Időpontkérés

Időpontkéréshez töltsd ki az alábbi űrlapot!