A  Komplex Tanulási Terápia egy olyan kognitív terápia, amely komplexen és integráltan, szimultán fejleszti a tanulási folyamat minden szakaszának funkcióit,  a tanuláshoz szükséges részképességeket.

Komplex Tanulási Terápia jellemzők:

  • A hiányos képességek stimulálása
  • Integrált (több területet fog össze)
  • Egyénre szabott (motiválhatóság, sikerélmény)
  • Intenzív (folyamatos interakció,változatosság jellemzi, a proximális fejlődés zónájában dolgozunk(
  • Szülők bevonása
  • Minden korosztály számára (az agy rugalmasságára épít, a módosíthatóságra koncentrál)

Vizsgálat, fejlesztés

A terápia egyénre szabott intenzív fejlesztés formájában történik, melyet komplex –pedagógiai és pszichológiai- vizsgálat előz meg. A vizsgálat és a terápia során speciális eszközökkel dolgozunk, melyek hatékonyan fejlesztik a gyerekek képességeit.

A képesség, részképességeket vizsgáló tesztek a következő területek működéséről adnak képet:

– beszédhallás, beszédészlelés

– beszéd- és szövegértés

– fonológiai tudatosság

– téri orientáció és vizuális szervezés

– időbeli orientáció

– vizuomotoros integráció

– testséma

– irányok

– dominancia

– intelligencia

A pedagógiai vizsgálatok

– a kézírásra, a helyesírásra és a fogalmazásra

– az olvasástechnikára és a szövegértő olvasásra

– és a számolási készségre terjednek ki.

Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A feltárt tanulási képességek fényében a Komplex Tanulási Terápia célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára.

A terapeuta számos technika közül választja ki a gyermek számára legmegfelelőbbet.

A Komplex Tanulási Terápia olyan technikákat tartalmaz, melyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket. A technikához változatos eszköztár tartozik, amit a terapeuta tudatosan tervezett módon alkalmaz, a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében.

A Komplex Tanulási Terápia módszer a fenti technikák segítségével fejleszti az olvasási és anyanyelvi készséget, a szövegértést, a matematikai készséget egyaránt. Segítséget nyújt az információ befogadásában, feldolgozásában és különböző stratégiákat ad a problémák megoldására.

Az optimális terápia heti 2×60 perc, ami alatt az összes iskolai készséget  (olvasást, írást, helyesírást, matematikai gondolkodást), a különböző észlelési területeket(látás, hallás, tapintás) és a gondolkodást is fejlesztjük.

A sikerek érdekében a gyermeknek és a szülőnek is több feladata van: házi feladat elkészítése ill.  ellenőrzése, írás gyakorlása.