Szociális kompetencia fejlesztése „Csak bátran Til tigris!” (félénk, szorongó, visszahúzódó, beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekek részére)

A viselkedésterápiás tréning célja:

A viselkedésterápiás tréning célja, hogy nagyobb önbizalomhoz segítse a szociálisan félénk gyerekeket, csökkentse az elkerülő magatartást, új, gyakorlatban alkalmazható viselkedési stratégiákat alakítson ki és fejlessze a már meglévő, a szociális szituációkban való boldoguláshoz szükséges kompetenciákat.

A szociális félénkség a gyerekek mindennapi életét számos területen korlátozhatja. A hoz szorongás és a gátlásosság ahhoz vezetnek, hogy a gyerekek nem mernek pl. az osztály előtt megszólalni, egyedül iskolába menni, más gyerekekkel kapcsolatot kezdeményezni…stb.

A szociális félénkség alacsony önértékeléssel és erősen behatárolt viselkedésrepertoárral jár együtt. A gyerekek  koruknak megfelelő kompetenciákat nem vagy nem kielégítően fejlesztik ki, a már meglévő készségeiket nem gyakorolják, amelyek így elsorvadnak. A szociálisan visszahúzódó magatartásuk egyre inkább erősödik, és így kihat az énképükre, megelégedettségükre is.

Az anyag elsajátításának könnyítése és a motiváció növelése  érdekében a „Csak bátran, Til tigris!” programban egy, a gyerekek életkorának megfelelő identifikációs figura szerepel: Til, a szégyenlős tigris.

Til a szégyenlős tigris sok mindent nem mer megtenni, és a gyerekekkel együtt elhatározza, hogy megtanul és kipróbál néhány új dolgot. Rajta keresztül sajátítják el a gyerekek a tréning program elemeit.

A Tigris tréning során a félénk gyerekek megtanulhatják legyőzni szorongásaikat, hogy magabiztosak és bátrak legyenek. A tréningen rést vevő gyerekek kipróbálnak, megtanulnak olyan trükköket, amelyekkel jobban boldogulnak  a társas környezetben, vagyis megtanulják pl.

  • hogyan kell kapcsolatot teremteni,
  • hogyan küzdheti le a félelmeit, ha a csoport előtt kell beszélnie,
  • hogyan viheti keresztül jogos követeléseit,
  • hogyan mondhat nemet, ha az indokolt,
  • hogyan védheti meg magát a csúfolódástól és bántástól

…és még sok mást, ami segít abban, hogy szociálisan kompetens „kis tigrissé” váljon.

Életkori ajánlás:

A tréning program öt-és tízéves fiúk és lányok számára ajánlott.

A csoport 3-6 különböző korú gyermekből áll.

A tréning felépítése:

Mindezt két egyéni és kilenc csoportos alkalmon gyakoroltatjuk a gyerekekkel.

A foglalkozások időtartam hetente egyszer 60 perc.

Időpont: megbeszélés szerint

A tréning szülőkkel, pedagógusokkal együttműködve történik.

A foglalkozások során gyakoroljuk a magabiztos fellépést, megbeszéljük azokat a mindennapi helyzeteket, amelyekben a gyerekek bizonytalannak érzik magukat, vagy szoronganak, és ezekhez cselekvési stratégiákat dolgozunk ki. Lépésről- lépésre nehezebb szituációkat választunk, a megküzdési stratégiákat a gyerekekkel közösen dolgozzuk ki és gyakoroljuk.

Elvárjuk, hogy a gyerekek az órán megszerzett készségeiket otthon, illetve hétköznapi helyzetekben a gyakorlatba átültessék. Ehhez kapnak egy önmegfigyelési naplót, amelynek segítségével  a következő hétre egy célt tűznek ki maguk elé, és azt ellenőrizhetik, hogy sikerült-e elérniük ezt a célt. Megtanulják továbbá a progresszív relaxáció rövidített formáját, amelyet önállóan használhatnak a hétköznapi stressz helyzetekben.

A viselkedésterápiás tréning ily módon a szociálisan félénk gyerekeket segíti az öntudatosabbá válás útján, gyakorlatban hasznosítható cselekvési stratégiákat ad át, és támogatja a meglévő kompetenciák szociális szituációban való felhasználását. A középpontban a különböző helyzetekben mutatott magabiztos viselkedés kialakítása, a kommunikáció gyakorlása és javítása, az önpercepció fejlesztése, stressz menedzsment és érzelmek kezelése bánásmód áll. (pl. kommunikatív készségek, kapcsolat felvétel, csoport előtti megszólalás, jogos követelés keresztülvitele,visszautasítás, erőszak nélküli védekezés pl. csúfolódás ellen…stb.)

A tréning koncepcióján átvonuló kompetenciaorientált, dicséretközpontú, pozitív és optimista szemlélet, amely a gyerekek erősségeit helyezi előtérbe a gyengeségeikkel szemben, és feltétlen elfogadást sugall, a tréningen való részvételt kedveltté teszi a gyerekek körében.

Az utóbbi évek kutatásai kimutatták, hogy a gyerekkori szociális félénkség több fiatal-, felnőttkori pszichés zavar kialakulásában jelent rizikófaktort, mint pl. manifeszt szorongás és depresszió kialakulásában. Ezért ez a tréning program fontos prevenciós célból is.

(Forrás: SabineAhrens-Eipper-BerndLeplow: Csak bátran, Til tigris!)