Hatékony tanulás, vizsgacoaching

Személyre szabott módszerek a tanuláshoz, a szóbeli, írásbeli vizsgáktól, a motiváció, figyelem fenntartás, memorizáláson át, a stresszkezelésig

A tanulásmódszertani tréning célja az, hogy a tanulókkal megismertessük és intenzív módon gyakoroltassuk a hatékony tanulási technikákat, az eredményesebb tanulási folyamat elérése érdekében.

A tréning során megtanulhatják milyen a tanuláshoz szükséges optimális környezet, hogyan kell beosztani a tanulásra szánt időt. A hatékony tanulási technikák gyakorlása által, az új technikák beépülnek a tanulási tevékenységbe, s kialakulhat a korábbinál gazdaságosabb, hatékonyabb ismeretfeldolgozás, tanulás. Mindemellett azokat az értelmi képességeket (figyelem, emlékezet, gondolkodás) is fejlesszük, melyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási stratégiák kialakítását, valamint a vizsgadrukk, vizsgaszorongás , stressz kezelésben is segítséget nyújtunk.

A tanulás módszertani tréning céljai:

 • Hatékony tanulási technikák megtanítása, melyek gazdaságosabb, hatékonyabb ismeretfeldolgozást, tanulást eredményeznek.
 • Egyéni tanulási problémák szűrése
 • Figyelem, emlékezet, megértés, gondolkodás fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási technikák kialakítását
 • Figyelmi és emlékezeti stratégiák megtanítása
 • Hatékony problémamegoldási stratégia megtanítása
 • Tanulás 5 lépcsős módszerének oktatása
 • Személyiségfejlesztés
 • A tanulók társas kompetenciájának fejlesztése
 • A tanulók kreativitásának fejlesztése.
 • Megfelelő tanulási motiváció kialakítása, fejlesztése
 • A vizsgaszorongás kezelésére, leküzdésére használható módszerek elsajátítása.

Várható eredmények:

A fejlesztés növeli a tanulók saját sikerességének és eredményességének hitét. Javítja a feladatvégzésre való általános készültséget, motiváltság szintjét. Várhatóan javítja a tanulás hatékonyságát, a tanulási helyzetben működő figyelmi folyamatok minőségét, a tanuló tartós figyelmét, a kapott feladatok folyamatos végzésének biztonságát, vizsgaszorongás kezelését. A hatékony tanulási technikák elsajátításával elért tanulási eredményesség a figyelmi működés és más pszichikus funkciók, pl. észlelés, emlékezet, gondolkodás szervezettségét, hatékonyságát is kedvezően befolyásolja. Az egyidejűleg több területre kiterjedő képességfejlesztés általánosan javítja a tanulók tanulási teljesítményét.