Tanulás módszertani/Tanulás technika  tréning:

„Könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban!”

Hatékony tanulás, vizsgacoaching

Személyre szabott módszerek a tanuláshoz, a szóbeli, írásbeli vizsgáktól, a motiváció, figyelem fenntartás, memorizáláson át, a stresszkezelésig 

A tanulásmódszertani tréning célja az, hogy a tanulókkal megismertessük és intenzív módon gyakoroltassuk a hatékony tanulási technikákat, az eredményesebb tanulási folyamat elérése érdekében.

A tréning során megtanulhatják milyen a tanuláshoz szükséges optimális környezet, hogyan kell beosztani a tanulásra szánt időt. A hatékony tanulási technikák gyakorlása által, az új technikák beépülnek a tanulási tevékenységbe, s kialakulhat a korábbinál gazdaságosabb, hatékonyabb ismeretfeldolgozás, tanulás. Mindemellett azokat az értelmi képességeket (figyelem, emlékezet, gondolkodás) is fejlesszük, melyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási stratégiák kialakítását, valamint a vizsgadrukk, vizsgaszorongás , stressz kezelésben is segítséget nyújtunk.

A tanulás módszertani tréning céljai:

 • Hatékony tanulási technikák megtanítása, melyek gazdaságosabb, hatékonyabb ismeretfeldolgozást, tanulást eredményeznek.
 • Egyéni tanulási problémák szűrése
 • Figyelem, emlékezet, megértés, gondolkodás fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási technikák kialakítását
 • Figyelmi és emlékezeti stratégiák megtanítása
 • Hatékony problémamegoldási stratégia megtanítása
 • Tanulás 5 lépcsős módszerének oktatása
 • Személyiségfejlesztés
 • A tanulók társas kompetenciájának fejlesztése
 • A tanulók kreativitásának fejlesztése.
 • Megfelelő tanulási motiváció kialakítása, fejlesztése
 • A vizsgaszorongás kezelésére, leküzdésére használható módszerek elsajátítása.

Életkori ajánlás:

Életkor: 11-18 év.

Létszám:

4-6 fő. Korcsoportszerinti bontás szerint

Témakör:

Diagnosztikus mérés és a tényleges teljesítményre épülő fejlesztés  a tanulók tanulási technikái, stílusa, orientációja, típusa, valamint a figyelmi működése, kognitív stílusa terén.

Időigény:

A programcsomag heti 1,5 órás csoportfoglalkozás.

15 óra

A ciklus kezdetén és végén a szintfelmérés és a teljesítménynövekedés/változás mérése is elvégzendő.

Órák menete

 • Interaktív beszélgetés a napi témáról,
 • Saját tapasztalatok és ötletek kifejtése
 • Adott témához kapcsolódó teszt kiosztása
 • és megbeszélése
 • Tanulási technikák megtanítása
 • Tanulási technikák gyakorlása
 • Fénymásolt segédanyag kiosztása
 • Visszajelzések adása

Várható eredmények:

A fejlesztés növeli a tanulók saját sikerességének és eredményességének hitét. Javítja a feladatvégzésre való általános készültséget, motiváltság szintjét. Várhatóan javítja a tanulás hatékonyságát, a tanulási helyzetben működő figyelmi folyamatok minőségét, a tanuló tartós figyelmét, a kapott feladatok folyamatos végzésének biztonságát, vizsgaszorongás kezelését. A hatékony tanulási technikák elsajátításával elért tanulási eredményesség a figyelmi működés és más pszichikus funkciók, pl. észlelés, emlékezet, gondolkodás szervezettségét, hatékonyságát is kedvezően befolyásolja. Az egyidejűleg több területre kiterjedő képességfejlesztés általánosan javítja a tanulók tanulási teljesítményét.

Tanulásfejlesztés /Módszer:

 • Neurofeedback, Biofeedback, HEG tréning, Stresszkezelés, NILD Tanulás Terápia, Tanulásmódszertan fejlesztés/ Tanulás technika tréning, figyelemfejlesztés, gondolkodás fejlesztés…stb.