Társas kirekesztettség csökkentése önvédelmi stratégiák fejlesztése

A „COOL-élés” törvényei szociális készség fejlesztő tréning

A tréning célja:

Az alapvető szociális készségek célzott fejlesztése, melynek segítségével:

 • Hatékonyabbá válhat a kezdeményezés, kommunikáció, önvédelem és problémamegoldás
 • Könnyebbé válhat a barátságok kialakítása és fenntartása, a közösségbe való beilleszkedés
 • Gyengén működő, de meglévő készségek fejlesztése rövid idő alatt, intenzív formában

A célcsoport:

Életkor:

 • 10 -17 év közötti gyermekek
 • 10. életév fontos alsó határ!

Létszám:

 • 6 –max. 12 fő

Ajánlott:

 • Perifériára szorult, félénk gyerekek
 • Kiközösített, csúfolt, rendszeresen kihasznált gyerekek
 • Baráti kapcsolatok nélküli gyerekek részére

valamint

 • Szociális szorongás
 • Hiperaktivitás
 • Egyéb / nem meghatározott gyermekkori szociális funkciózavar fennállása esetén is.

Módszertan, technikák:

A szociális készségek fejlesztési lehetőségeinek 2 fő irányvonala

 • DSST = DirectSocialSkillTraining
 • közvetlenül, kizárólag az adott szociális készség fejlesztése (mi az adott készség –tudatosítás, majd szerepjátékkal gyakorlás, visszajelzés)
 • SCT = SocialCognitiveTraining
 • társas interakciók során kialakult problémák hatékony megoldása a cél ≈ szociális problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
 • hipotetikus helyzetek megoldása, majd különféle szituációkban gyakorolják, próbálják ki a hatékonynak talált válaszokat

A megcélzott szociális készségek, ismeretek:

Önmagunkkal szembeni viselkedés (én):

 • Pozitív énkép, önelfogadás

Személyközi viselkedés (én és a másik):

 • Társas viselkedés szabályszerűségeinek ismerete
 • Kapcsolatok kialakításának, fenntartásának módjai
 • Kommunikációs készségek
  • Alap társalgási készségek
  • kezdeményezések száma, kérdések száma, kérdésre adott válaszok hossza, információs tartalom
  • Érzelem kifejezés – arckifejezés, testtartás, gesztusok, hangszín, stb.
  • Beszédminőség -folyamatosság, tétovázás és szünetek, beszéd mennyisége, stb.
  • Meghallgatási készségek – elismerések, reflektációk, személyes énközlések, kérdés típusú visszajelzések, stb.
  • Non -verbális kommunikáció – bólogatás, mosoly és nevetés, hangerő, tempó, térköz szabályozás, stb.
 • Konfliktuskezelési képesség
  • Meghallgatás, megértés, másik helyzetébe való beleélés
  • Önérvényesítés agresszivitás nélkül (asszertivitás)
  • Nemet mondani
  • Saját vélemény és szükségletek elmondása
 • Együttműködés
 • Aktivitás
 • Csapatmunka
 • Problémamegoldás