Tájékozódó beszélgetés – első interjú:

Az első interjú a pszichológussal való első néhány találkozást jelenti. Az első pár ismerkedő ülés alatt együtt körvonalazzuk, mi is a probléma, igyekszünk közösen meghatározni, mi a terápiás cél. Ennek alapján döntjük el közösen együttműködésünk módját, időtartamát, formáját, azaz pszichológiai terápiás szerződést kötünk, amely szóbeli megállapodás a terápia céljáról, kereteiről, szabályairól, módszereiről. Természetesen a pszichológust titoktartás köti az első interjútól kezdve az egész terápia során, és azt követően is.

Állapotfelmérés:

A pszichológiai állapotfelmérés egyes esetekben további vizsgálatok, pszichológiai tesztek felvételét teheti szükségessé.

A pszichés teljesítőképesség, lelkiállapot felmérésére a tájékozódó beszélgetésen túl esetenként általában 2-3 teszt felvétele történik. Az eredményeket megbeszéljük.

A diagnosztikus szakasz végén kérésre szakvéleményt is készítek, amely tartalmazza az általa megállapított véleményt a gyerek állapotára és az ajánlott intervencióra vonatkozóan. Írásbeli szakvéleményt csak külön kérésre és díjazás mellett készítek.

Pszichológiai tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás rövid, pár alkalomból álló, pszichológus által vezetett segítő beszélgetést jelent, mely egy aktuális dilemmára korlátozódik. Az ülések során a probléma körüljárásában, több oldalról való megvizsgálásában, esetlegesen egy döntés meghozásában segít a pszichológus.  Érdemes igénybe vennie, ha nehéz döntés előtt áll, életvezetési problémája, vagy kapcsolati konfliktusa van.

Nevelési tanácsadás

A gyermeknevelési kérdések terén történő elbizonytalanodás esetében is segíthet a pszichológus, pszichoterapeuta az eligazodásban. Direkt tanácsadásról itt sincs szó, inkább a lelki dolgokról, a gyermekről, a családról való közös gondolkodás, a problémafeltárás az, ami segít.

Szülőkonzultáció

A gyermekek pszichológiai vizsgálata során gyakran merül fel az az igény, hogy a szülők mélyebben megértsék saját szülőségüket, annak történetét, hogy vajon mit miért csinálnak a gyerekükkel kapcsolatban úgy, ahogy. Előfordul, hogy éppen azzal teszik a legtöbbet gyermekük megsegítése érdekében, ha feltárják, vajon miért nem tudnak máshogy viselkedni egy-egy helyzet kezelésekor, vagy honnan származnak nevelési elveik. De a szülőkonzultáció során körül lehet járni minden egyéb kérdést is, ami a szülői érzésekkel, viselkedéssel kapcsolatos.

Rövid dinamikus terápia

Minimum tizenöt-, maximum húszalkalmas beszélgetős terápia, ahol a találkozások számát az első interjút követően, a terápiás szerződésben közösen határozzuk meg. A rövid dinamikus terápia célja azoknak a tudattalan belső konfliktusoknak a megismerése és megoldása, amelyek a tüneteket, a problémákat, a kapcsolati nehézségeket okozzák. A terápia  heti egy-két ülésben zajlik, a beszélgetés bizalmas, a pszichológust titoktartás köti.

Dinamikus rövid terápiával jól kezelhetők:

  • a szorongásos problémák (pánikzavar, fóbiák, közlekedési nehézségek, szerepléssel kapcsolatos félelmek)
  • a hangulat zavarai, amelyek élethelyzeti nehézséghez köthetők: a veszteségek, a válás, a gyász okozta úgynevezett reaktív depressziós állapotok
  • az élethelyzeti változások kiváltotta egyéb problémák, szorongások: kapcsolati nehézségek, költözés, munkahelyi változások, gyermekvárás, szülés

a kapcsolati nehézségek, az életvezetési elakadások.