Z érték tréning (“Z” score neurofeedback)

A Z-score eljárás során a teljes EEG spektrum értékeit a statisztikában jól ismert Gauss görbe mentén vizsgáljuk, és ebből következtetünk arra, hogy mely agyi régiók működése tér el a normálistól. Ehhez egy adatbázist is használunk, amellyel a mért EEG értékeket tudjuk összevetni. Az EEG értékek vizsgálata során minél nagyobb a „Z” mutató, azaz az átlagos értéktől való átlagos eltérés (szórás), az adatbázis alapján, annál nagyobb az eltérés a referencia minta átlagához képest, vagyis azt annál inkább „abnormálisnak” tekintjük. A neurofeedback tréning célja ebben az esetben, hogy kondicionálással a különböző változókhoz tartozó „Z” értékek a normál értékek felé mozduljanak el.

A Z érték tréninget számos probléma és betegség esetén alkalmazzák: krónikus fájdalmak, depresszió, idegrendszeri éretlenség, ADHD, autizmus, tik, szorongásoldás, stresszkezelés, figyelem és koncentrációjavítás, egyéb kognitív funkciók javítása és a traumatikus élmények feldolgozása.

Felnőttek és gyerekek számára egyaránt ajánlott.