Nagyon sok esetben a tanulási kudarcok hátterében tanulásmódszertani problémák állnak, nem megfelelő tanulási technikák, stratégiák, kevéssé hatékony tanulásszervezés, időbeosztás, stresszkezelés…. stb.  Az ebből fakadó alulteljesítés,  sorozatos kudarcok motivációvesztéshez, fokozódó szorongáshoz, alulteljesítéshez, másodlagos magatartási, pszichés problémákhoz vezethetnek.

A tanulásmódszertani foglalkozások keretein belül a fentiek terén tudunk segíteni.

A tanulásmódszertani tréning keretein belül a hatékony tanulás, vizsgacoaching érdekében személyre szabott módszereket nyújtunk a tanuláshoz, a szóbeli, írásbeli vizsgáktól, a motiváció, figyelem fenntartás, memorizáláson át, a stresszkezelésig

Tanulás módszertani/Tanulás technika  tréning:

 „Könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban!”

A tanulásmódszertani tréning célja az, hogy a tanulókkal megismertessük és intenzív módon gyakoroltassuk a hatékony tanulási technikákat, az eredményesebb tanulási folyamat elérése érdekében.

A tréning során megtanulhatják milyen a tanuláshoz szükséges optimális környezet, hogyan kell beosztani a tanulásra szánt időt. A hatékony tanulási technikák gyakorlása által, az új technikák beépülnek a tanulási tevékenységbe, s kialakulhat a korábbinál gazdaságosabb, hatékonyabb ismeretfeldolgozás, tanulás. Mindemellett azokat az értelmi képességeket (figyelem, emlékezet, gondolkodás) is fejlesszük, melyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási stratégiák kialakítását, valamint a vizsgadrukk, vizsgaszorongás , stressz kezelésben is segítséget nyújtunk.

A tanulás módszertani tréning céljai:

 • Hatékony tanulási technikák megtanítása, melyek gazdaságosabb, hatékonyabb ismeretfeldolgozást, tanulást eredményeznek.
 • Egyéni tanulási problémák szűrése
 • Figyelem, emlékezet, megértés, gondolkodás fejlesztése, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási technikák kialakítását
 • Figyelmi és emlékezeti stratégiák megtanítása
 • Hatékony problémamegoldási stratégia megtanítása
 • Tanulás 5 lépcsős módszerének oktatása
 • Személyiségfejlesztés
 • A tanulók társas kompetenciájának fejlesztése
 • A tanulók kreativitásának fejlesztése.
 • Megfelelő tanulási motiváció kialakítása, fejlesztése
 • A vizsgaszorongás kezelésére, leküzdésére használható módszerek elsajátítása.

Életkori ajánlás:

Életkor: 11-18 év.

Létszám:

4-6 fő. Korcsoportszerinti bontás szerint

Témakör:

Diagnosztikus mérés és a tényleges teljesítményre épülő fejlesztés  a tanulók tanulási technikái, stílusa, orientációja, típusa, valamint a figyelmi működése, kognitív stílusa terén.

Időigény:

A programcsomag heti 1,5 órás csoportfoglalkozás.

30 óra

A ciklus kezdetén és végén a szintfelmérés és a teljesítménynövekedés/változás mérése is elvégzendő.

Órák menete

 • Interaktív beszélgetés a napi témáról,
 • Saját tapasztalatok és ötletek kifejtése
 • Adott témához kapcsolódó teszt kiosztása
 • és megbeszélése
 • Tanulási technikák megtanítása
 • Tanulási technikák gyakorlása
 • Fénymásolt segédanyag kiosztása
 • Visszajelzések adása

Várható eredmények:

A fejlesztés növeli a tanulók saját sikerességének és eredményességének hitét. Javítja a feladatvégzésre való általános készültséget, motiváltság szintjét. Várhatóan javítja a tanulás hatékonyságát, a tanulási helyzetben működő figyelmi folyamatok minőségét, a tanuló tartós figyelmét, a kapott feladatok folyamatos végzésének biztonságát, vizsgaszorongás kezelését. A hatékony tanulási technikák elsajátításával elért tanulási eredményesség a figyelmi működés és más pszichikus funkciók, pl. észlelés, emlékezet, gondolkodás szervezettségét, hatékonyságát is kedvezően befolyásolja. Az egyidejűleg több területre kiterjedő képességfejlesztés általánosan javítja a tanulók tanulási teljesítményét.

Tanulásfejlesztés /Módszer:

 • Neurofeedback, Biofeedback, HEG tréning, Stresszkezelés, Komplex Tanulás Terápia, Tanulásmódszertan fejlesztés/ Tanulás technika tréning, figyelemfejlesztés, gondolkodás fejlesztés…stb.

Időpontkérés

Időpontkéréshez töltsd ki az alábbi űrlapot!