EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing vagyis deszenzitizáció és újrafeldolgozás szemmozgással)

Francine Shapiro kaliforniai pszichológus nevéhez köthető ez a gyógymód, melyet a  PTSD vagyis a  poszttraumás stressz szindróma új gyógymódjaként is alkalmaznak.

Ez a különös és igen hatékony eljárás az álomműködésre vezethető vissza, amikor is a szemmozgás révén  neuroemocionális integráció következik be, mivel az EMDR is neuroemocionális integráció,  szemmozgással.

Az EMDR terápia során olyan gyors szemmozgást idéz elő a terapeuta, az érzelmi traumán átesett kliensek -PTSD- s kliensek- esetében, mely egyébként csak az álmunkban játszódik le (az alvás ezen fázisát hívják angolul REM –alvásnak, vagyis rapid eye-movement sleepnek, mely fázist színes szimbolikus álmok jellemzik).

Az EMDR elmélet szerint a traumára vonatkozó információt az idegrendszer nem dolgozza fel, hanem az eredeti formájában benn ragad (képek, gondolatok, hangok, szagok, érzelmek, testi érzetek, valamint az ezekből magunkra nézve levont következtetés..stb.) , egy önálló életet élő neuronhálózatban raktározódik el, az érzelmi agyban rögzül, a racionális ismeretektől elszakítva. Ez az érzelmi agyban rögzült és racionális ismeretektől elszakított hálózat olyan feldolgozatlan és működési zavart felmutató adatcsomag, amely az eredeti sérülésre vonatkozó legcsekélyebb utalás hatására működésbe lép.Az agyban tárolt emléket az emlék bármely összetevője felélesztheti.

Az EMDR hatása abban rejlik, hogy a traumatikus emléket először különböző –vizuális, érzelmi, kognitív és fizikai-összetevőivel együtt idézi fel, majd serkenti az adaptív információfeldolgozási rendszert, amely addig nem volt képes feldolgozni az esemény diszfunkcionális lenyomatát, a disszociáció miatt.

Az álmokkal kísért alvás közbeni spontán szemmozgásokhoz hasonló szemmozgásokról feltételezik, hogy hozzásegíti az agy gyógyító rendszerét hogy működésben lépjen,  amelyet külső segítség nélkül nem tudott elvégezni

A szemmozgás során akár az álomban a  kliensek a különböző emlékfoszlányok egymáshoz kapcsolódó elemeinek hatalmas hálózatát járják be. A szemmozgás által gyorsabban nyílnak meg a kezelés által megcélzott traumatikus emlékhez kapcsolódó asszociációs csatornák. Ahogy ezek aktiválódnak, összekapcsolhatóvá válnak azokkal a kognitív hálózatokkal, amelyek a jelenben gyökerező információt tartalmazzák. EMDR: neuroemocionális integráció szemmozgással

Mindez segíti az érzelmi trauma feldolgozását biológiai szinten is, mely a trauma talaján kialakult félelem , szorongás, kétségbeesés megszűnését eredményezi és a személyiség teljes megújulást vonja maga után.

Kutatások szerint az EMDR során működő szenzoros ingerlés megváltoztatja az érzelmek által összekapcsolt emlékek közötti asszociatív kapcsolatokat, valamint , hogy az első szemmozgássorozat is feltétlen relaxációs válasszal jár, ami a szívritmus azonnali lassulásában és a testhőmérséklet növekedésében nyilvánul meg. Mindez arra utal, hogy az EMDR által kiváltott izgalmi állapot ugyanúgy fokozza a paraszimpatikus idegrendszeri tevékenységet, mint a szívkoherencia begyakorlása.

Az EMDR eredményességére vonatkozó hatékonyság kutatási eredmények meggyőzőnek bizonyultak, miszerint az EMDR legalább annyira hatásos, mint akármelyik kiváló és ismert gyógymód, ugyanakkor ez a leggyorsabb módszer, melynek még csak káros mellékhatásai sincsennek

Ma az EMDR-t  mint a PTDS hatékony gyógymódját az Amerikai Pszichológiai Társaság (American Psychological Association, az Egyesült Államok hivatalos szervezete ), a Traumás stressz kutatás Nemzetközi Társasága (International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS –az aktuális tudományos ismeretek alapján ez tesz a PTSD gyógymódjára javaslatot), valamint az Egyesült Királyság Egészségügyi Minisztériuma hivatalosan is elismeri. Franciaországban, Németországban és Hollandiában bevezették az EMDR egyetemi oktatását.

(Forrás: France Shapiro: Győzd le a múltad!  Ved kezedbe az életed, az EMDR-terápia módszerrel. Medicina Kiadó, David Servan-Schreiber: A szíveddel figyelj! A stressz, a szorongás, és a depresszió gyógyításának új módjai, Park KK.)