Tanulás módszertani tréning:
Tanuljunk meg tanulni! –
„Könnyebben, gyorsabban, hatékonyabban!”

A tanulásmódszertani tréning célja az, hogy a tanulókkal megismertessük és intenzív módon gyakoroltassuk a hatékony tanulási technikákat, az eredményesebb tanulási folyamat elérése érdekében.

A tréning során megtanulhatják milyen a tanuláshoz szükséges optimális környezet, hogyan kell beosztani a tanulásra szánt időt. A hatékony tanulási technikák gyakorlása által, az új technikák beépülnek a tanulási tevékenységbe, s kialakulhat a korábbinál gazdaságosabb, hatékonyabb ismeretfeldolgozás, tanulás. Mindemellett azokat az értelmi képességeket (figyelem, emlékezet, gondolkodás) is fejlesszük, melyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási stratégiák kialakítását.

A tanulás módszertani tréning céljai:
 Hatékony tanulási technikák megtanítása, melyek gazdaságosabb, hatékonyabb ismeretfeldolgozást, tanulást eredményeznek.
 Figyelem, emlékezet, megértés, gondolkodás-, amelyek lehetővé teszik a hatékonyabb tanulási technikák kialakítását
 Személyiségfejlesztés
 A tanulók társas kompetenciájának fejlesztése
 A tanulók kreativitásának fejlesztése.
 Megfelelő tanulási motiváció kilakítása
 A vizsgaszorongás kezelésére, leküzdésére használható módszerek elsajátítása.

Életkori ajánlás:
A program az általános iskola felső szakaszában a V-VIII. osztályos tanulók kiscsoportos fejlesztésére ajánlott

Témakör:
Diagosztikus mérés és a tényleges teljesítményre épülő fejlesztés a tanulók tanulási technikái, stílusa, orientációja, típusa, valamint a figyelmi működése, kognitív stílusa terén.

Időigény:
A programcsomag heti 1,5 órás csoportfoglalkozás.
30óra
A ciklus kezdetén és végén a szintfelmérés és a teljesítménynövekedés/változás mérése is elvégzendő.

Várható eredmények:
A játékos helyzetbe ágyazott fejlesztés növeli a tanulók saját sikerességének és eredményességének hitét. Javítja a feladatvégzésre való általános készültséget, motiváltság szintjét. Várhatóan javítja a tanulás hatékonyságát, a tanulási helyzetben működő figyelmi folyamatok minőségét, a gyermek tartós figyelmét, a kapott feladatok folyamatos végzésének biztonságát. A csoporthelyzet az alkalmazkodó készséget, a társakkal való együttműködést, az önszabályozást, azaz a szociális készségeket is fejleszti. A hatékony tanulási technikák elsajátításával elért tanulási eredményesség a figyelmi működés és más pszichikus funkciók, pl. észlelés, emlékezet, gondolkodás szervezettségét, hatékonyságát is kedvezően befolyásolja. Az egyidejűleg több területre kiterjedő képességfejlesztés általánosan javítja a tanulók tanulási teljesítményét.